Novosti|

Redovna izvještajna skupština Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće održana je u srijedu 30. ožujka 2022. godine u prostoru hotela Villa Valpovo. Skupštinu je sazvao predsjednik Zvonko Borić. Skupštinu čine po dva predstavnika svake udruge i po jedan predstavnik sekcija, ukupno 20. Na sjednici je nazočilo 18 članova skupštine, mentori, gosti i dobitnici priznanja.

Skupštinom je predsjedao dopredsjednik ZTK-a Valpovo-Belišće gospodin Zlatko Ljutak zbog spriječenosti predsjednika. Nakon izbora radnih tijela krenulo se sa izvješćima koja su na svoje mailove dobili svi zastupnici. Izvješće o radu napravili su Ivana i Dragan Francuz, kao videoclip od 13 minuta koji je prikazan nazočnima. Financijsko izvješće iznio je tajnik Zajednice, a izvješće nadzornog odbora pročitao je Marijan Antolović. Sva izvješća Skupština je prihvatila.

Članove Skupštine, goste i dobitnike priznanja pozdravila je tajnica ZTK-a Osječko-baranjske županije gospođa Vinka Damjanović,  zamjenik gradonačelnika grada Valpova gospodin Marko Barišić i predsjednik Gradskog vijeća grada Belišća gospodin Domagoj Varžić.

Na samom kraju Skupštine uslijedio je svečani dio dodjele priznanja ZTK-a Valpovo-Belišće.

Povjerenstvo za dodjelu priznanja Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće u sastavu: Dragan Milec, Goran Kurtović i Dragan Francuz sastala se 1. prosinca 2021. godine.

Razmotreni su svi prijedlozi koji su dostavljeni na raspis za dodjelu priznanja. Povjerenstvo je na osnovi Pravilnika o priznanjima Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće predložilo Izvršnom odboru ZTK-a Valpovo-Belišće donošenje odluke o dodijeli priznanja za 2021. godinu. Upravni odbor je na svojoj 22. sjednici 10. prosinca 2022. godine donio odluku kako slijedi:

Diploma Zajednice dodjeljuju se pojedincima i organizacijama za rezultate ostvarene na smotrama, natjecanjima i drugim oblicima tehničkih aktivnosti natjecateljskog karaktera u prethodnoj godini.

Marin  Šafranko – Županijsko natjecanje GRADITELJSTVO

Sara Ađić – Županijsko natjecanje FOTO

Lucija  Špoljarić – Županijsko -državno natjecanje FOTO

Matko  Varžić –  Županijsko natjecanje AUTOMATIKA

Fabijan Medved – Županijsko natjecanje AUTOMATIKA

Matej Grgec – Županijsko natjecanje AUTOMATIKA

Nino Lendarić – Županijsko natjecanje MODELARSTVO TT

Fran Šimić – Županijsko natjecanje MODELARSTVO TT

Iva  Vincetić – Lidice – međunarodno priznanje FOTO

Zahvalnica Zajednice javno je priznanje  u obliku zahvale koje se dodjeljuje pojedincima, ustanovama i organizacijama za znakovit prinos razvitku tehničke kulture.

Biljana Pantoš, mentor

Marijan Antolović, mentor

Tomislav Kudeljnjak, mentor

Goran Kupčerić, mentor

Sandra Miljački Andrić, GKiČ Valpovo

Vlasta Putar, GKiČ Belišće

Plaketa Zajednice dodjeljuje se pojedincima, pravnim osobama i drugim organizacijskim oblicima za izuzetne rezultate ostvarene u prethodnoj godini.

DENIS VIDA

Denis Vida je dugogodišnji i iznimno vrijedan član Astronomskog društva “Anonymus”. Bio je polaznik i mentor tečaja elektronike i robotike pri ZTK-VB, predsjednik AD “Anonymus”, polaznik i mentor na Višnjanskoj školi astronomije, aktivni sudionik mnogobrojnih konferencija, astronomskih kampova te organizator predavanja i javnih promatranja neba. Bio je jedan od ključnih ljudi u projektu La Sagra Sky Survey traženja supernovih te razvoju Hrvatske meteorske mreže na čijim temeljima gradi Globalnu meteorsku mrežu, svjetsku mrežu kamera za praćenje meteora. Trenutno živi u Kanadi, a zaposlen je na sveučilištu “Western Ontario” gdje je i doktorirao 2020.

U periodu 2020.-2021., unatoč pandemiji, Globalna meteorska mreža doživljava ogroman rast te već ima kamere na svim kontinentima osim Antarktika. Treba napomenuti da se radi o dobrovoljnoj amaterskoj mreži kamera koje zainteresirani pojedinici uglavnom sastavljaju sami ili kupuju već složene. Denis Vida je i autor većine programske podrške i alata za snimanje i obradu podataka. Prijedlog Plakete za dr. Denisa Vidu odnosi se na njegov iznimni rad pri analizi trajektorije meteorita Novo Mesto.

28. veljače 2020. u 10:30 po SEV-u, stotine ljudi u Hrvatskoj, Sloveniji, Mađarskoj, Austriji i Italiji su opazili   vatrenu kuglu na jutarnjem nebu. Zbog danjeg svjetla, kamere Globalne i Hrvatske meteorske mreže nisu radile, ali je meteor snimljen sa sigurnosnim i turističkim kamerama, dash kamerama iz automobila pa čak i kamerom na kacigi jednog biciklista. Inače se mjesto pada i orbita meteorita prije ulaska u atmosferu može izračunati iz podataka s više statičnih kamera, ali je ovdje bio problem što su se neke kamere kretale brzinama od čak 70 km/h te je trebalo napraviti novi pristup.

Krenulo se u izradu 3D modela i točnog kretanja kamera za što je bilo potrebno angažirati lokalce da fotografiraju lokacije kamera iz više kuteva. Iz triangulacije obilježja poput dalekovoda, planina, zgrada uspjelo se odrediti pozicije kamere precizne do jednog centimetra za svaki pojedini kadar iz video snimke. Zatim se, uz pomoć fotografija lokacije snimljenih noću na kojima su se vidjele i zvijezde, svaki piksel na video snimci mogao mapirati u točan smjer na nebu. Analizom je utvrđeno da je početna masa meteorita bila oko 4 tone, a promjer oko 1 metra. U atmosferi se raspao na 17 dijelova, od koji su 3 komada ukupne mase 720 grama pronađena nedaleko Novog Mesta u Sloveniji.

To je tek jedan od 40-ak meteorita čija je orbita poznata. Pozavanje orbite je bitno jer u sličnoj orbiti mogu postojati i drugi meteoroidi, možda i veći od ovog, a time i vrlo opasni po Zemlju. Također je značajno što se analizom sastava takvih meteorita može proučavati povijest Sunčevog sustava i razvoja života na Zemlji. Denis Vida je bio jedan od glavnih članova tima koji su radili analizu te je prezentirao rezultate na kongresu Europlanet Science u rujnu 2021. koji je održan virtualno.

Osim ovog meteorita, Denis Vida je pomogao u pronalasku meteorita koji je pao u Engleskoj početkom 2021. te je s kolegama otkrio dva nova meteorska potoka u 2021. iz podataka Globalne meteorske mreže.

Povelja Zajednice dodjeljuje se istaknutim pojedincima koji su svojim stručnim i društvenim djelovanjem u dužem vremenskom razdoblju (životno djelo), dali izuzetan doprinos razvitku tehničke kulture, djelatnosti udruga tehničke kulture odnosno unapređenju djelovanja Zajednice i time značajno pridonijeli promicanju njenog položaja i ugleda.

ZLATKO EBERL

Zlatko Eberl rođen je u Belišću 14.10. 1932 godine. S radio tehnikom susreo se još davne 1947. godine kao učenik “Škole za učenike u privredi”, kada je kao šegrt dodijeljen je na naukovanje Helmutu Schildu, ratnom zarobljeniku koji je u Belišću popravljao, tada malobrojne radio aparate, i od vojnih radio stanica pravio radio prijemnike. Gospodin Schild je na tečajevima širio znanja o radio tehnici i zaslužan je obuku mladih Belišćana koji su kasnije formirali  Radio klub Belišće. Zlatko je 1948. godine bio član grupe gospodina Schilda koja je dobila zadatak da napravi javni razglas u Belišću što su uspješno izvršili a potom su prešli na izradu prvog difuznog radio odašiljača za “Radio Belišće”. Te godine bile su presudne da Zlatko zavoli elektro i radio tehniku za cijeli život.

U dugi radni vijek, koji je cijeli proveo u Kombinatu Belišće,  krenuo je kao pogonski električar da bi 1959 . godine bio u Službi razvoja kao nadzorni organ za izgradnju prve Poluceluloze, prvog Papir stroja i pogona Kartonaže. Početkom šezdesetih godina studirao je na Elektrotehničkom fakultetu sa kojega se vratio da sudjeluje u rekonstrukciji Papir stroja 1 i Tvornici suhe destilacije drva. Svoj radni vijek završio je krajem osamdesetih godina na mjestu Rukovodioca elektro održavanja.

Pored brojnih funkcija u društvenim organizacijama Zlatko je početkom sedamdesetih godina prihvatio funkciju predsjednika Radio kluba Belišće i izuzetno uspješno ju obavljao desetak godina. U to vrijeme radio klub Belišće izrasta u jedan od najboljih klubova na području bivše države a u to vrijeme počinju stizati i nagrade za prve pobjede u domaćim i europskim natjecanjima koje su ostvarene znanjem I voljom članova ali i materijalnim uvjetima koje im je osiguralo vodstvo kluba sa Zlatkom na čelu.

Velikim zalaganjem gospodina Zlatka  1982. godine radio klub je dobio svoj prostor u novoizgrađenom Vatrogasnom domu a vrlo brzo nakon toga i svoj antenski stup visok 35m.  To je bio temelj koji nam je omogućio sve izvrsne rezultate koje smo postigli.

Radne obaveze, obitelj i aktivno sudjelovanje u radu društvene zajednice u Belišću nije Zlatku ostavljao vremena za bavljenje radio klubom koliko smo to mi a i on htjeli,  ali je uvijek bio tu kada nam je zatrebao, profesionalno pomažući i usmjeravajući mlade članove u njihovim profesionalnom razvoju ili pomažući klubu da od rukovodećih struktura Kombinata Belišće dobiju materijalnu i financijsku pomoć bez koje ne bi preživjeli i izrasli u ovo što je radio klub Belišće danas.

Iako ova nagrada dolazi u Zlatkovim malo poznijim godinama iskreno se nadamo da će nam oprostiti na ovom vremenskom kašnjenju i dozvoliti nam da mu i na ovaj način zahvalimo za sve što je učinio za radio klub i tehničku kulturu općenito.   

Tajnik ZTKVB
Foto: Goran Dojkić

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content