Novosti|

U subotu, 31. listopada 2015. u Lokalnom volonterskom centru Zvono održana je edukacija “Biti volonter” za sve sadašnje i buduće volontere.

Na edukaciji, koja je provedna u skolpu projekta “Puzzle” koji financira Ministarstvo socijalne politike i mladih, sudjelovalo je 22 sudionika. Sudionici su se imali prilike upoznati s radom LVC-a, sa značenjem volonterstva, sa zakonskim okvirom te s mogućnostima volontiranja u lokalnoj zajednici.

Tijekom edukacije sudionicima su predstavljene aktivnosti projekta “Puzzle”, ali i mogućnosti uključivanja volontera u projektne aktivnosti kao što su: pomoć u učenju učenicima osnovnih škola, pomoć u organizaciji manifestacija te volonterske akcije u lokalnoj zajednici.

Sudionici su se upoznali sa Zakonom o volonterstvu, Etičkim kodeksom volontera, pravima i obvezama volontera i organizatora volontiranja te s mogućnostima volontiranja koje nudi LVC Zvono.

Sudionicima je također predstavljeno 20 organizacija s područja Belišća i Valpova koje u svoj rad redovito uključuju volontere.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content