Novosti|

U četvrtak, 26. listopada 2023. godine, održana je 30. sjednica Gradskog vijeća grada Belišća na kojoj su vijećnici raspravljali o 8 točaka dnevnog reda.

Na samom početku vijećnici su usvojili nadopunu Dnevnog reda, koju je obrazložila zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković, a odnosi se na usvajanje Odluke o određivanju namjene zgrade Mlina u vlasništvu Grada, koja je zaštićeno kulturno dobro.

Na ovoj je sjednici usvojena odluka o prodaji poljoprivrednog zemljišta kao i odluka o prodaji triju oranica u Vinogradcima, a čija će se prodaja izvršiti temeljem javnog natječaja. Usvojen je i Zaključak o izradi Elaborata procjene vrijednosti stana u vlasništvu Grada radi njegove kupoprodaje. Vijećnici su usvojili Odluku o prihvaćanju OTP Banke za sklapanje ugovora o dozvoljenom prekoračenju koju je obrazložio gradonačelnik Dinko Burić osvrnuvši se i na odluku o promjeni poslovne banke Grada.

Na Aktualnom satu upućeno je pitanje postavljanja trajne mjerne stanice za kvalitetu zraka, na što je gradonačelnik rekao kako je poslan pisani dopis Državnom inspektoratu te Grad čeka uputu o daljnjem postupanju. Drugo pitanje odnosilo se na rješavanje problema teretnog prometa kroz Belišće, odnosno kroz Ulicu kralja Tomislava do Mosta 107. brigade HV-a, na koje je također odgovorio gradonačelnik naglasivši kako su navedene prometnice u nadležnosti Osječko-baranjske županije i Hrvatskih cesta te Grad Belišće nema ingerenciju nad njima. Što se tiče ceste u Ulici Eugena Kvaternika i problema navodnog prometovanja autobusa njome, ona je u nadležnosti Grada i tu će Grad reagirati i uputiti dopis nadležnim institucijama i prema prijevozniku kako bi se takva postupanja spriječila jer to nije cesta kojom je predviđen takav promet.

Foto: Tin Lacković

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content