Novosti|

U utorak, 26. rujna 2023. godine, održana je 29. sjednica Gradskog vijeća grada Belišća na kojoj su vijećnici raspravljali o 14 točaka dnevnog reda. Uz već uobičajeno usvajanje zapisnika s prethodne sjednice te aktualnog sata, uslijedile su druge točke dnevnog reda.

Na ovoj sjednici prihvaćeno je Izvješće o radu Gradonačelnika i Gradske uprave grada Belišća za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine kao i Izvršenje Proračuna Grada Belišća za isto razdoblje.

Vijećnici su usvojili i odluke koje se odnose na izvršenje Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak za prvu polovicu 2023. godine, raspisivanje javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Belišća, prodaju oranice u Belišću te zaključak o prijedlogu kandidata za imenovanje za suce porotnike Županijskog suda u Osijeku i odluku o promjeni adrese i sjedišta belišćanske Gradske knjižnice i čitaonice i izmjene i dopune Statuta. Prihvaćena je ponuda PBZ-a za obračunsko objedinjeno vođenje računa – Notional Cash Pooling vezano za izmjenu rokova korištenja i povrata prekoračenja te izmjenu uvjeta korištenja u Cash Poolu te kratkoročno zaduživanje Grada Belišća kod OTP banke radi premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obaveza Proračuna grada.

Usvojena je Odluka o isplati novčane pomoći za projekt „Zalogaj“ za srednjoškolce koja će umjesto dosadašnjih 26,40 eura sada iznositi 27 eura, a odobravat će se i učenicima, raseljenim osobama iz Ukrajine koji su pod privremenom međunarodnom zaštitom i u školskoj godini 2023./2024. imaju boravište na području grada Belišća.

Važno je spomenuti da, iako je usvojena odluka o povećanju ekonomske cijene vrtića, vrtić će i dalje za polaznike u Belišću i Gatu biti besplatan.

Izjavu za medije nakon sjednice dala je zamjenica gradonačelnika grada Belišća Ljerka Vučković.

– Iza nas je izazovno vrijeme, izazovna je bila i prošla godina, a ništa manje nije bila izazovna i prva polovica ove godine. Nastojali smo izvršiti sve svoje obaveze, puno je projekata koji se financiraju kao i socijalno-demografskih mjera koje Grad provodi, a koje zahtijevaju određena financijska sredstva, a s time je u skladu i rezultat rada prvih šest mjeseci i izvješće o radu Gradonačelnika i Gradske uprave. Posljednje četiri godine bile su teške, od pandemije do rata, no Grad ispunjava sve svoje obveze i brine o svim segmentima, od najmlađih sugrađana, predškolske dobi do brige o infrastrukturi, gdje se provodi veliki projekt FASEP-Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo-Belišće koji je još uvijek u tijeku, kojim se, uz ostale projekte doprinosi povećanju kvalitete na području grada Belišća, ali određenom povezivanju sa susjednim gradovima i općinama. Suradnja sa susjednim gradovima i općinama, kao i sa Županijom i državnom razinom, odnosno nadležnim ministarstvima je dobra što u konačnici pridonosi postizanju boljih uspjeha i bolju realizacije projekata. Ovim putem svima koji sudjeluju u bilo kojem obliku vođenju Grada zahvaljujem što je polovica godine realizirana uspješno te se nadamo i uspješnoj drugoj polovici godine.

Na Aktualnom satu postavilo se pitanje kvalitete zraka u Belišću, na što je gradonačelnik rekao kako Grad poduzima sve što je potrebno te je od kraja 2021. godine po nalogu provedeno 9 mjerenja na dvjema lokacijama te je time ispunjena zakonska obveza. Sukladno uputama svaki je nalaz poslan državnom inspektoratu sa zamolbom za uputama za daljnje postupanje još jednom istaknuvši kako neugodni mirisi utječu na kvalitetu življenja, no nema ugroze za zdravlje.

Foto: Zaim Saljiji

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content