Novosti|

Početak naplate parkiranja u Belišću, jedinom gradu u Osječko – baranjskoj županiji, a vjerojatno i šire u kojem su se i domaći i gosti besplatno koristili javnim parkiralištima, bilo je samo pitanje vremena. Svjesni su toga i gradonačelnik Belišća Dinko Burić sa svojim suradnicima i gradski vijećnici, pa čak i dio oporbe koja je tražila da se odluka promijeni, posebno dio koji se odnosi na 2. zonu parkiranja u širem središtu Belišća. Kako je u izjavi za medije pojasnila zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković, vijećnici su na 22. sjednici Gradskog vijeća grada Belišća, koja je održana u ponedjeljak, 27. ožujka, usvojili odluku o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje uslužne komunalne djelatnosti – Službe za organizaciju parkirališta i naplatu parkiranja. Također, vijećnici su ovlastili gradonačelnika koji će donijeti odluku o parkirnim zonama i vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, visini naknade za parkiranje i vremenu naplate na javnim parkiralištima grada Belišća.

Dvije zone naplate parkiranja

-U materijalima su vijećnici dobili samo prijedlog organizacije naplate parkiranja. Na gradonačelniku je da donese odluke koje mogu biti i drugačije od ovih u prijedlogu, rekla je zamjenica gradonačelnika.

Prema tom prijedlogu, u 1. zoni naplate, bila bi javna parkirališta na lokacijama: Trg A. Starčevića, Radnička, Vij. S.H. Gutmanna, Park A. Hoffmanna, Željeznička i Vij. dr F. Tuđmana, dok bi 2. zona obuhvaćala lokacije: A.G. Matoša, Kralja Tomislava, E. Kvaternika, Kardinala Stepinca, V. Nazora i Vij. J.J. Strossmayera. Prijedlog cijene parkiranja je 0,40 eura po satu za prvu, a 0,30 eura po satu za drugu zonu. Stanarima bi, prema prijedlogu, bile ponuđene mjesečne (6,64 eura), polugodišnje (33,18 eura) te godišnje (59,73 eura) parkirne karte. Povlaštene parkirališne karte moći će kupiti radnici koji su zaposleni u zoni parkiranja te obrtnici. Predviđeno je i oslobađanje od plaćanja parkirališne karte za određene kategorije, te kupnja komercijalne parkirne karte za fizičke osobe bez obzira na prebivalište. Treba spomenuti i da nije u planu zapošljavanje novih osoba u Službi za naplatu parkiranja.

Manjak prihoda nad rashodima

Na ovoj je sjednici jedna od važnijih točki dnevnog reda bilo izvješće o radu gradonačelnika i gradske uprave u drugoj polovici prošle godine te izvršenje proračuna za 2022. godinu.

-Po prvi puta, u prošloj smo godini imali manje prihode u odnosu na rashode, uvodno je, prilikom izlaganja ove točke dnevnog reda rekao gradonačelnik Burić, a prilikom prvog ovogodišnjeg rebalans proračuna poručio je kako je u 2023. godini plan smanjiti rashode, a povećati prihode, no pri tome ne dirati u iznose socijalno – demografskih mjera.

U 2022. godini, ukupni prihodi i primici Grada Belišća, zajedno s proračunskim korisnicima, iznosili su 74.484.530,87 kuna, dok su rashodi i izdaci bili vrijedni 82.016.616,30 kuna, što čini manjak u belišćanskom proračunu od 7.532.085,43 kune. Uz višak prihoda iz 2021. godine od 802.653,84 kune, ukupan prošlogodišnji rezultat poslovanja u minusu je 6.729.431,59 kunu.

Razloge manjku pojasnio je gradonačelnik u svom izlaganju, ali i njegova zamjenica u izjavi za medije. Naime, na ovakav rezultat poslovanja najveći su utjecaj imali povećani izdaci na provođenju EU projekata „List do lista – industrijska baština Belišća“ i „Novi Polet – izgradnja proizvodnog poduzetničkog inkubatora“. Troškovi su povećani zbog rasta cijene radova i materijala te nepredviđenih troškova, koji su bili oko devet milijuna kuna, a koje je Grad Belišće financirao iz vlastitih sredstava. Također, rečeno je na 22. sjednici, povećanje cijena energenata, što je gradske troškove povećalo za cca 700.000 kuna ili 52,8% u odnosu na 2021. godinu, utjecalo je na rezultate godišnjeg izvršenja belišćanskog proračuna. Prvim ovogodišnjim rebalansom, proračun Grada Belišća je s 23.734.677 eura, smanjen za 1.205.752 eura te sada iznosi 22.528.925 eura, što je smanjenje za 5,08%.

Mjere štednje dijelom i dalje na snazi

Ova sjednica obuhvaćala je čak 44 točke dnevnog reda, među kojima su bile teme vezane uz stanje sigurnosti na području Belišća i prigradskih naselja u 2022. godini, rad Vatrogasne zajednice grada Belišća, Strategiju razvoja, rad gradskih Upravnih odjela te gradskih institucija i tvrtki, rad Savjeta mladih grada, Zajednice športskih udruga grada Belišća te Vijeća romske nacionalne manjine. Treba spomenuti i da je usvojena odluka o kupoprodaji dvaju stanova u vlasništvu APN-a, koje će Grad Belišće platiti kroz 36 mjesečnih rata, a obzirom da će time svi stanovi u novoizgrađenoj zgradi u biti u upotrebi, stvorene su pretpostavke za novi dogovor s APN-om o izgradnji još jedne zgrade. Vijećnici su izmijenili odluke o mjerama štednje, čime je ukinuta zabrana korištenja javnih gradskih prostora te prostora koje koriste udruge. I dalje ostaje odluka o mjeri štednje na javnoj gradskoj rasvjeti, osim u posebnim događajima, kao i odluka o štednji prilikom korištenja gradskih prijevoznih sredstava. Druge do sada usvojene mjere štednje nisu se mijenjale.

Na aktualnom satu, vijećnik SDP-a Zlatko Adjulović postavio je pitanje o neugodnom mirisu kojem su građani Belišća izloženi, a zanimalo ga je i kakvi su planovi za zgradu „Kina“. Odgovorila mu je zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković, rekavši kako je Grad Belišće poduzimao i poduzima sve sukladno zakonskim propisima i uputama državnog inspektorata. Sva mjerenja kvalitete zraka, pa i zadnje iz ovog mjeseca, mogu se vidjeti na gradskoj web stranici, novih uputa državnog inspektorata nema, a prema smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije, u dosadašnjim ispitivanjima ništa ne upućuje na štetnost po zdravlje, već na povremenu smanjenu kvalitetu življenja. U svakom slučaju, bez odluka nadležnih institucija, Grad Belišće ne želi spekulirati niti činiti išta na svoju ruku. Što se tiče zgrade „Kina“, ona nije zaštićeno kulturno dobro, te njena obnova nije mogla biti odrađena kroz dosadašnje EU projekte. Ipak, ukoliko se otvori prikladan natječaj, Grad Belišće je mišljenja da bi se u prizemnom dijelu zgrade, upravo gdje je nekada bilo kino, moglo napraviti pučko učilište koje bi građanima pružilo edukacije i prekvalifikacije sukladno potrebama tržišta rada. No, ukoliko ima drugih kvalitetnih prijedloga, kažu u belišćanskoj gradskoj upravi, rado će ih poslušati.

Tekst: Monika Đogaš, Gradski radio Belišće
Foto: Tin Lacković

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content