Novosti|

Danas, 13. srpnja, održana je 11. sjednica Gradskog vijeća grada Belišća na kojoj su vijećnici raspravljali o 16 točaka dnevnog reda. Uz aktualni sat, najavljene su točke vezane uz izmjene i dopune Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, zatim izmjene i dopune Programa iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti, gdje su predviđeni troškovi za izradu skulpture 5. studenoga, posvećene Svjetskom danu romskog jezika (50 000 kn) te za opremanje učenika osnovnih škola s područja grada Belišća i prigradskih naselja bilježnicama i sportskom opremom (100 000 kn).

U 6. točki dnevnog reda, gradonačelnik je predložio, a Gradsko vijeće usvojilo, Odluku o zaduživanju Grada Belišća u 2018.g.  kod Hrvatske poštanske banke d.d. za financiranje kapitalnih projekata i investicija grada Belišća. Naime, u gradu Belišću u tijeku je 12 projekata, a zaduženje se odnosi na 14 novih, od kojih su dva već odrađena: izrada pješačko-biciklističke staze u Belišću uz DC517, izgradnja pomoćne zgrade Hrvatskog doma u Kitišancima, asfaltiranje Kolodvorske ulice u Gatu, sanacija nerazvrstane ceste u Veliškovcima, uklanjanje stare tribine NK Belišće, dovršetak izgradnje Društvenog doma u Romskom naselju u Bistrincima, izgradnja parkirališta uz taj isti dom, nadogradnja i opremanje Društvenog doma u Gorici Valpovačkoj, sanacija krovišta na zgradi pošte u Belišću, uređenje i opremanje prostorija NK ‘Podravac’ Bistrinci, sanacija nerazvrstane ceste u Bistrincima do Odmorišta Drava, izgradnja nogostupa do groblja u Vinogradcima, sanacija krovišta zgrade Bazena u Belišću te izrada studije izvedivosti za već najavljen projekt izgradnje toplane. Za sve ove projekte Grad će se zadužiti za 4 milijuna kuna na rok od 10 godina i 6 mjeseci uz fiksnu kamatnu stopu od 1,60 % godišnje.
Upravo veliki broj novih projekata razlog je za rebalans, tj. Pete izmjene i dopune Proračuna Grada Belišća za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu, koje su i prihvaćene.

Gradonačelnik Dinko Burić ovom prilikom zahvalio je i Osječko-baranjskoj županiji na potpori za rješavanje otresnica na području grada, za što je županija izdvojila 120 000 kn.

Također  je usvojena Odluka o imenovanju Prilaza dr. Vilka Ivekovića u Belišću, u dijelu ulice Vijenac Salamona H. Gutmanna kućni broj 26,27 i 28. Naime, dr. Vilko Iveković obilježio je svojim radom i djelovanjem jedno vrijeme, simbol je zdravstvene djelatnosti, ali je ostavio dubok trag i u drugim sferama života, kulturi, umjetnosti i vjerskom životu. 1997. godine izabran je za vijećnika prvog saziva Gradskog vijeća grada Belišća. Zbog svega navedenog, na inicijativu gradonačelnika Dinka Burića, Komisija za davanje naziva ulica, parkova i trgova opravdala je, a Vijeće usvojilo ovu Odluku.

Na raspisani natječaj za izbor ravnatelja javne ustanove u kulturi-Muzej Belišće, pristigla je jedna, ujedno i potpuna prijava Tomislava Kune, dipl. arheol. te je odabran za ravnatelja na vrijeme od četiri godine. Vezano uz ovu odluku, došlo je i do promjene u ustrojstvu Gradske uprave grada Belišća tako što se briše Odsjek za muzejsku djelatnost iz Društvenog odjela, s obzirom da je Muzej postao zasebna ustanova.

Od preostalih točaka treba izdvojiti izbor članova Savjeta mladih grada Belišća. Od pristiglih 14 prijava, 13 je važećih te su gradski vijećnici pristupili glasovanju. Izabrani su: Jurica Cvenić, Ela Kunštek, Ena Pandurić, Bojan Stanković, Eleonora Balog, Damir Horvat i Igor Paloh.

Usvojen je i Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana u društveno poticanoj stanogradnji. Neki od kriterija koji će se bodovati su broj djece, vrijeme prebivanja na području grada, školska sprema, prvo stjecanje u vlasništvo, invaliditet, broj članova domaćinstva i dr. Ono što slijedi jest anketiranje zainteresiranih, tj. javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stana, koji će biti objavljen u dnevnom tisku, na oglasnoj ploči i službenoj stranici Grada, nakon čega će se moći krenuti u projektiranje prema iskazanom interesu.

Posljednja, 16. točka dnevnog reda odnosila se na pomoć Grada Belišća vlasnicima pasa. Grad Belišće isplaćivat će vlasnicima, kao i budućim udomiteljima pasa na području grada Belišća, ukupni iznos čipiranja, kako bi se potaknulo građane na brigu o kućnim ljubimcima te smanjio broj pasa lutalica na ulicama.

 

Fotografije: Zaim Saljiji, Tin Lacković

 

 

 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content