Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradonačelnik
Klasa: 400-08/20-02/01
Urbroj: 2185/02-2-20-106
Belišće, 31. ožujka 2020. godine

Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 23. Pravilnika o financiranju projekata i programa udruga na području grada Belišća, Klasa:400-08/18-02/02, URBROJ:2185/02-2-18-3 od 17. siječnja 2018., donosi dana 31. ožujka 2020. godine sljedeću

ODLUKU
o odobravanju financijske potpore Grada Belišća udrugama za 2020. godinu

Članak 1.

Gradonačelnik grada Belišća, temeljem Prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje projektnih prijedloga udruga od 25. ožujka 2020. godine, Klasa: 400-08/20-02/01, URBROJ: 2185/02-2-20-105 i planiranih financijskih sredstava u Proračunu grada Belišća za 2020. godinu, donosi Odluku o odobravanju financijske potpore Grada Belišća udrugama za 2020. godinu.

Članak 2.

Konačna je odluka o raspodjeli sredstava udrugama temeljem Javnog natječaja za 2020. godinu koju donosi gradonačelnik sljedeća:

Redni broj NAZIV UDRUGE  NAZIV PROJEKTA TRAŽENI IZNOS ZA 2020. ODOBRENI IZNOS ZA 2020.
KULTURA    
1. MPD „Bocanjevački pajdaši“ Promicanje i očuvanje tradicijskog a capella pjevanja 5.000,00 3.000,00
2. KUD „Šokadija“ Bocanjevci Kulturno-umjetnički amaterizam 24.500,00 14.000,00
3. Udruga za kulturu i umjetnost „ZUM“ Tjedan dječje kreativnosti 9.400,00 3.000,00
4. CPD MIR Belišće Pjesmom promoviramo naš grad 35.000,00 30.000,00
5. Zavičajna udruga „Vila Velebita“ Njegovanje ličke kulture i običaja 7.500,00 6.000,00
6. Književna udruga „Pjesnici“ Belišće Večer poezije u Belišću 2.000,00 1.500,00
7. Likovna udruga „Bel-art“ Belišće u slici 2020. 14.000,00 4.000,00
8. Likovna udruga „Bel-art“ i DND Mala ruka – velika slika 2020. 3.000,00 2.000,00
9. RKUD Crvena jagoda Crvena jagoda 13.350,00 6.000,00
10. Udruga za dijalog i nenasilje Valpovštine Učenje za budućnost 4.000,00 3.000,00
11. Konjogojska udruga Valpovštine Očuvanje tradicije 10.000,00 3.000,00
Ukupno 127.750,00 75.500,00
TEHNIČKA KULTURA I INFORMATIKA    
12. Radio klub „Belišće“ Digitalne radio-komunikacije u 21. stoljeću 9.000,00 4.000,00
Ukupno 9.000,00 4.000,00
  UDRUGE PROISTEKLE IZ DOMOVINSKOG RATA
13. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Osječko-baranjske županije, podružnica Valpovo Čuvanje uspomena na poginule branitelje Domovinskog rata 3.000,00 3.000,00
14. Gradski ogranak udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Belišća Očuvanje stečevina i zaštita digniteta Domovinskog rata, rekreacija i socijalizacija članova i njihovih obitelji 20.000,00 20.000,00
15. Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Belišće Zaštita stečevina i zaštita digniteta Domovinskog rata 20.000,00 20.000,00
16. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, podružnica OBŽ-a, ogranak gradova Valpovo i Belišće te općina Bizovac i Petrijevci 10. kup 107. brigade, 8. međunarodni memorijal „Zlatko Ivić – Čiva“ 6.000,00 6.000,00
17. Udruga udovica poginulih branitelja Valpovo-Belišće Valpovština u Domovinskom ratu 9.900,00 7.000,00
18. Udruga umirovljenika unutarnjih poslova, podružnica Belišće Obilježavanje značajnih datuma iz Domovinskog rata 7.000,00 7.000,00
19. Udruga dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga OBŽ Rad podružnice Valpovštine 15.000,00 1.000,00
Ukupno 80.900,00 64.000,00
ZDRAVLJE I SOCIJALNO-HUMANITARNA ZAŠTITA
20. Klub pustolovnih sportova Baraber extreme team Promicanje rekreacije kroz sportske manifestacije udruge 2020. 10.000,00 4.000,00
21. Udruga umirovljenika i starijih osoba Zaštita i skrb o starijim i nemoćnim osobama 11.380,00 2.000,00
22. Udruga sv. Vinka Paulskog, konferencija sv. Josipa Radnika Belišće Pomažući drugima pomažemo sebi 15.000,00 6.000,00
23. Powerlifting klub „Belišće“ „Unapređenje powerlifting sporta u Belišću“ 5.000,00 4.000,00
24. Udruga liječenih alkoholičara Valpovštine Izaberi život, a ne alkohol! 6.400,00 2.000,00
25. Matica umirovljenika grada Belišća I mi želimo bolje 20.000,00 20.000,00
26. Udruga PUKS – Podrška u kriznim situacijama Brinem (I care) 19.950,00 7.000,00
27. Udruga invalida rada i osoba s invaliditetom Belišća i Valpova Osnaživanje invalida rada i osoba s invaliditetom 20.000,00 5.000,00
28. Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ Psihosocijalna podrška 20.000,00 6.000,00
29. Udruga za unapređenje kvalitete življenja „Anahata“ Belišće Vježbanjem do zdravlja 14.300,00 1.000,00
30. Udruga umirovljenika grada Belišća Poboljšanje kvalitete života umirovljenika i starijih osoba ili Zaštita i skrb o starijim i nemoćnim osobama 5.000,00 1.000,00
31. Kršćanska humanitarna udruga „Putevi milosti“ Pomoć socijalno ugroženim obiteljima grada Belišća 20.000,00 1.000,00
Ukupno 167.030,00 59.000,00
LJUDSKA PRAVA I SLOBODE
32. Regionalni savez udruga invalida Očuvajmo zdravlje zajedno 9.600,00 3.000,00
33. Mreža pružatelja socijalnih usluga SOS-Net Info snaga 10.000,00 1.000,00
34. Udruga Roma grada Belišća – Valpovštine Predavanje o sprječavanju upotrebe opojnih sredstava 10.500,00 4.000,00
35. Društvo prijatelja Hajduka Organizacija susreta Slavonskih društava prijatelja Hajduka 5.000,00 2.500,00
36. Udruga Zviždač Belišće – grad bez korupcije i kriminala 10.000,00 1.000,00
Ukupno 45.100,00 11.500,00
DJECA I MLADI
37. Udruga „Kotličari“ Belišće Da se staro ne zaboravi 18.900,00 8.000,00
38. Društvo „Naša djeca“ Belišće „S djecom i za djecu“ 15.000,00 8.000,00
39. Udruga „Centar za djecu i mlade“ Belišće Informacija svima 15.000,00 3.000,00
40. Moto klub „Dva grada“ Winter party 10.000,00 3.000,00
41. Udruga Karašicka Republika Belišće – grad mladih, kulture i sporta 22.700,00 1.000,00
42. Udruga za uzgoj i zaštitu malih životinja Belišće Unapređivanje zaštite i uzgoja malih životinja i okoliša 5.,000,00 2.000,00
43. Udruga rekreacijske gimnastike „Belišće“ „Djeca i gimnastika“ 4.000,00 1.000,00
44. Udruga mladih „Ne zaboravi“ Igre na selu 5950,00 1.000,00
Ukupno 96.550,00 27.000,00
OČUVANJE OKOLIŠA
45. Udruga pčelara „Valpovština“ 12. regionalna manifestacija „Dani meda u Valpovštini“ 4.300,00 2.000,00
46. Udruga računovođa i financijskih djelatnika Valpovštine Digitalizacija eRačun 8.000,00 3.000,00
47. Kinološko društvo „Belišće“ Čovjek, pas, zajednica 14.500,00 3.000,00
Ukupno 26.800,00 8.000,00
Sveukupno   249.000,00

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku grada Belišća“.

Gradonačelnik grada Belišća
Dinko Burić, dr. med.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content