Novosti|

Gradonačelnik grada Belišća temeljem članka 61., stavka 5., točke 29. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21) te Proračuna grada Belišća za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 15/20 ), donosi sljedeću

ODLUKU
O ISPLATI JEDNOKRATNE POMOĆI ZA USKRS UMIROVLJENICIMA
S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA BELIŠĆA

Članak 1.

Gradonačelnik grada Belišća odobrava isplatu jednokratne pomoći – uskrsnice u iznosu od 300,00 kuna umirovljenicima s prebivalištem na području grada Belišća za sljedeće kategorije:

  1. Umirovljenicima s hrvatskom mirovinom do 2.000,00 kn;
  2. Umirovljenicima koji mirovinu ostvaruju u inozemstvu, a ona sama ili zajedno s hrvatskom mirovinom ne prelazi iznos od 2.000,00 kn.  

Članak 2.

Umirovljenici iz točke 1. članka 1. pri isplati pomoći daju na uvid odrezak od mirovine i osobnu iskaznicu te se potpisuju na pripremljenu listu za isplatu.

Umirovljenici iz točke 2. članka 1. pri isplati pomoći daju na uvid oba odreska od mirovina i osobnu iskaznicu te se potpisuju na pripremljenu listu za isplatu.

Članak 3.

Isplata pomoći trajat će u razdoblju od 16. do 19. ožujka 2021. godine.

Oni koji ne preuzmu uskrsnicu u navedenim terminima, mogu je podići do 26. ožujka 2021. godine, u Gradskoj upravi grada Belišća, soba broj 6.

Članak 4.

Jednokratnu pomoć iz ove Odluke isplatit će se na teret Proračuna Grada Belišća za 2021. godinu, Program Socijalno zdravstvene potrebe grada Belišća, aktivnost Socijalna pomoć stanovništvu, konto 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu.

Članak 5.

Izvršenje ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za financije i proračun i Upravnom odjelu za društvene djelatnosti.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku grada Belišća“.

GRADONAČELNIK

KLASA: 550-04/21-02/01                                                      
URBROJ: 2185/02-2/5/21-14  
Belišće, 24.2.2021. god.                                                   

Gradonačelnik
Dinko Burić, dr.med.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content