Novosti|

Na današnji dan prije 26 godina, 28. lipnja 1991., utemeljena je 107. brigada ZNG RH, zapoviješću generala Martina Špegelja, tadašnjeg ministra obrane Republike Hrvatske sa zapovjednim mjestom u Valpovu. Zona odgovornosti 107. brigade bilo je područje tadašnjih općina Valpovo, Donji Miholjac, Našice i Đakovo, a jedno vrijeme i općine Orahovica. Početni ustroj 107. brigade sastojao se od zapovjedništva i četiri bojne. U okviru bojni postojali su dijelovi za zapovijedanje, vezu, vatrenu potporu, logistiku i tri pješačke satnije. Stvarna razvijenost bojni zavisila je od raspoloživog naoružanja i vojne opreme. 107. brigada jedna je od prvih postrojbi koja se aktivno uključivala i u borbena djelovanja izvan svog područja.

Svečanost obilježavanja 26. obljetnice utemeljenja 107. brigade bit će u subotu, 1. srpnja. Program počinje u 17:30 sati, polaganjem vijenaca na spomen obilježje 107. brigade ZNG-a u Valpovu kod Doma zdravlja. U okviru obilježavanja obljetnice 107. brigade održat će se i predstavljanje knjige „107. Vukovi s Drave“. Knjiga obuhvaća ratne putove 107. brigade i 107. domobranske pukovnije tijekom Domovinskog rata te događaje koji su neposredno prethodili utemeljenju brigade, kao i zbivanja na području zone odgovornosti 107.brigade tijekom Domovinskog rata. Nositelj projekta je Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Valpovo, a knjiga je rađena u suradnji s Hrvatskim memorijalno-dokumentacijskim centrom Domovinskog rata. Autori knjige su doktori znanosti Natko Martinić Jerčić i Slaven Ružić, djelatnici navedenog Centra. Urednik je Miroslav Štargl, ratni zapovjednik 107.brigade, a recenzenti izvanredni profesor, doktor znanosti Ante Nazor i doktor znanosti Jakša Raguž.

U priopćenju za javnost, koje potpisuje zapovjednik 107. brigade Miroslav štargl, navodi se sljedeće:

“Kada danas pogledamo tadašnju zonu odgovornosti 107. brigade, vidimo da to područje obuhvaća trećinu Slavonije, a kada znamo i činjenicu da su iz 107. brigade, odnosno njenih bojni, već u rujnu i listopadu 1991. godine izrasle 122. đakovačka te 132. našička brigada, onda vidimo koliko veliki i nemjerljiv značaj ima 107. brigada u obrani istočnog dijela Hrvatske.

Od studenog 1991. godine, zona odgovornosti 107. brigade prostire se područjem općina Valpovo i Donji Miholjac, a zapovjednikom brigade imenovan je Miroslav Štargl. 107. brigada je već tijekom 1991. oslobodila zonu odgovornosti od agresorske JNA, utvrdila je crtu obrane u zahvatu desne obale rijeke Drave i izvršila je potpuno ustrojavanje i opremanje brigade kao postrojbe.

U 1992. godini, navedene aktivnosti se nastavljaju, utvrđuje se crta obrane i na Brondinom kanalu, a 3. travnja 1992. godine izvršena je operacija Baranja, u kojoj je napadno djelovala cijela brigada uz sudjelovanje i jednog dijela postrojbi Operativne zone Osijek, uz forsiranje rijeke Drave. Brojno stanje 107. brigade tada je iznosilo oko 2.700 vojnika. Poslije operacije Baranja, uslijed potpisanih primirja, brigada uz svoje redovite zadaće razvija i mirnodopske aktivnosti (sportske i kulturno zabavne aktivnosti). Tijekom srpnja 1992. dolazi do demobilizacije većeg dijela brigade, a ista je ugašena u prosincu 1992. godine. Poslije gašenja 107. brigade HV“R“ te novim ustrojem HV-a, pripadnici 107. brigade angažirani su u gardijskim brigadama, našičkoj 132. brigadi te u valpovačkim i miholjačkim samostalnim domobranskim bojnama.

Odlukom ministra obrane od 27. srpnja 1994. godine, ustrojena je 107. domobranska pukovnija u čijem sastavu su bili vojni obveznici iz općina Valpovo, Belišće, Bizovac, Petrijevci, Koška (Ured za obranu Valpovo), Donji Miholjac, Moslavina, Viljevo, Magadenovac i Marjanci (Ured za obranu Donji Miholjac), a od 11. rujna 1994. počelo je vođenje i zapovijedanje po novom ustroju za 107. domobransku pukovniju. Pukovnija se sastojala od Zapovjedništva, tri pješačke bojne, topničko-raketnog diviziona, protuoklopne bitnice, logističke satnije te pristožernih postrojbi. Brojno stanje 107. domobranske pukovnije, po ustroju, bilo je 2.571 vojnih obveznika.

Zapovjednikom je imenovan bojnik Ivica Matković, a njegovim zamjenikom bojnik Zdravko Birovljević. Djelomična mobilizacija postrojbe bila je u svibnju 1995. godine, a početkom kolovoza iste godine mobilizirana je kompletna pukovnija. Zadaća 107. domobranske pukovnije, sukladno zapovijedi „Fenix“ (dio operacije Oluja) bila je da posjedne i brani zonu odgovornosti od ušća Karašice do sela Selce (desno) te od Gatskog kanala do sela Kunišinci (lijevo). Navedena postrojba uspješno vrši zadaće, a sukladno zapovijedima višeg zapovjedništva razrađeni su i planovi za oslobađanje privremeno okupiranog područja Baranje. Krajem 1995. i početkom 1996. dolazi do postupne demobilizacije 107. domobranske pukovnije, koja nastavlja izvršavati svoje zadaće, kroz mirnodopski djelatni sastav, do 2000.godine.

Kroz postrojbe 107. brigade prošlo je oko 4.500 vojnika, kroz postrojbe 107. domobranske pukovnije oko 3.000, a kroz postrojbe Narodne zaštite  oko 1.500 vojnika. Svoj život, za slobodu Hrvatske, dalo je 40 pripadnika 107. brigade HV te 4 pripadnika 107. domobranske pukovnije.

Možemo konstatirati da su 107. brigada HV i 107. domobranska pukovnija,  Valpovština i Miholjština,  dali ogroman doprinos u borbi za slobodu i neovisnost Hrvatske, obranili ovaj dio Hrvatske od velikosrpskog agresora te se pojavljivali gdje god je to bilo potrebno, sukladno zapovijedima viših zapovjedništava”.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content