Novosti|

Grad Belišće poziva predstavnike Udruga, koje su ispunile uvjete Javnog natječaja za financiranje projekata udruga iz Proračuna grada Belišća za 2020. godinu, na potpisivanje Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekata odobrenih iz sredstava Proračuna grada Belišća za 2020. godinu, u utorak 9. lipnja 2020. godine, u 10:30 sati u Veliku vijećnicu grada Belišća. Potrebno je ponijeti pečat udruge.

Najkasnije prije potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava, odnosno do ponedjeljka, 8. lipnja 2020. godine, podnositelji Prijava trebaju dostaviti dokumentaciju koju nisu dostavili prilikom prijave:

1. potvrdu Ministarstva financija – Porezne uprave o urednom ispunjavanju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave

2. uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja projekta, ne starije od 6 mjeseci,

3. izjave o nekažnjavanju kojima osoba ovlaštena za zastupanje udruge i voditelj projekta izjavljuju da nisu pravomoćno osuđeni za prekršaj, odnosno za počinjenje kaznenih djela određenih člankom 48. st. 2. alinejom c) i d) Uredbe

4. izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja.

 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content