Novosti|

Grad Belišće obavještava sve studente koji su primali stipendiju za akademsku godinu 2021./2022. da ovjerene Potvrde s fakulteta o upisu u iduću godinu ili završetku studija (Elektronički zapis o statusu studenta s portala e-Građani nije dostatan), sukladno članku 8. Ugovora o korištenju stipendije za akademsku godinu 2021./2022., trebaju dostaviti što skorije, a najkasnije do 31. listopada 2022. godine u Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Belišća, poštom na adresu: Grad Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće ili na e-mail: lea.kozina@belisce.hr.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content