Novosti|

Zbog povećanog interesa građana za prijavu na Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području grada Belišća radi utvrđivanja Liste reda prvenstva, produžuje se rok za prijavu zaključno do 12. studenoga 2018.g.

Podsjećamo da se dokumentacija predaje, kao i do sada, u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Belišće-Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31 551 Belišće, uz naznaku Zahtjev za kupnju stana (POS) te podatci pošiljatelja (ime, prezime, adresa).

 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content