Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam službenika u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto “Komunalni redar“, ustrojenog u okviru Upravnog odjela za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja, Odsjek za komunalno redarstvo i komunalne poslove Gradske uprave grada Belišća objavljuje sljedeću

O B A V I J E S T
o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua

Pisano testiranje i intervju provode se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam službenika u službu na neodređeno vrijeme, u Upravni odjel za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja, Odsjek za komunalno redarstvo i komunalne poslove Gradske uprave grada Belišća, na radno mjesto „Komunalni redar“, objavljen u “Narodnim novinama“ broj 81/22 od 13. srpnja 2022. godine.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.

Pisano testiranje će se održati u utorak, 23. kolovoza 2022. godine s početkom u 8:30 sati u Maloj vijećnici Gradske uprave grada Belišća (1. kat), Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, Belišće.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja bit će pozvani na pisano testiranje putem telefona ili e-maila.

Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na predmetni Javni natječaj.

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranjeza popunu slobodnog radnog mjesta službenika u službu na neodređeno vrijeme, u Upravni odjel za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja, Odsjek za komunalno redarstvo i komunalne poslove Gradske uprave grada Belišća, na radno mjesto „Komunalni redar“,, objavljen u “Narodnim novinama“ broj 81/22 od 13. srpnja 2022. godine objavljeni su 14. srpnja 2022. godine na stranici www.belisce.hr  (https://belisce.hr/obavijest-o-pravnim-izvorima-za-pripremu-kandidata-za-testiranje-za-prijam-na-radno-mjesto-komunalni-redar/)

Lozinka kandidata koji ima pravo pristupiti pisanom testiranju:

M.V.15228Pisano testiranje će se održati u utorak, 23. kolovoza 2022. godine s početkom u 8:30 sati u Maloj vijećnici Gradske uprave grada Belišća (1. kat), Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, Belišće.  

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam
službenika u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto – Komunalni redar
u Upravni odjel za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja,
Odsjek za komunalno redarstvo i komunalne poslove Gradske uprave grada Belišća

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content