Novosti|

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam službenika u službu na neodređeno vrijeme, na radno mjesto u Upravni odjel za komunalno-stambene djelatnosti, Odsjek za komunalno redarstvo i komunalne poslove, Komunalni redar – 1 izvršitelj/ice, uz probni rad od 3 mjeseca objavljuje sljedeću

Obavijest o održavanju intervjua

Kandidat koji je pristupio pisanom testiranju, 23.8.2022. godine, radi provjere znanja u svezi s raspisanim javnim natječajem za prijam službenika u službu na neodređeno vrijeme, na radno mjesto u Upravni odjel za komunalno-stambene djelatnosti, Odsjek za komunalno redarstvo i komunalne poslove, Komunalni redar, ostvario je sljedeće bodove:

 M.V. 15228
PITANJA IZ PODRUČJA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE1/3
PITANJA IZ PODRUČJA SLUŽBENIČKIH ODNOSA0,5/3
PITANJA IZ PODRUČJA UPRAVNOG POSTUPKA0/3
PITANJA IZ PODRUČJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI8,5/11
UKUPNO BODOVA:10/20
POSTOTAK:50,00 %

Kandidat koji je ostvario 50 % bodova na pisanom testiranju, može pristupiti usmenom dijelu ispita koji će se održati 31.8.2022. godine (SRIJEDA) u 08:00 sati u prostorijama Gradske uprave grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, I. kat, Mala vijećnica.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content