Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam službenika u službu na neodređeno vrijeme, za imenovanje pročelnika/ica Ureda gradonačelnika Grada Belišća na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), objavljuje sljedeću

O B A V I J E S T
o vremenu održavanja intervjua

Kandidat koji je pristupio pisanom testiranju 4.7.2022. godine radi provjere znanja u svezi raspisanog javnog natječaja za prijam službenika u službu na neodređeno vrijeme, u Ured gradonačelnika Gradske uprave grada Belišća za imenovanje Pročelnika, ostvario je sljedeće bodove:

 D.V. 22512
PITANJA IZ PODRUČJA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE18/21
PITANJA IZ PODRUČJA SLUŽBENIČKIH ODNOSA I STATUTA GRADA BELIŠĆA11/15
PITANJA IZ PODRUČJA UPRAVNOG POSTUPKA7,5/8
PITANJA IZ PODRUČJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA11/15
UKUPNO BODOVA:47,5/59
POSTOTAK:80,51 %

Kandidat koji je ostvario više od 50 % bodova na pisanom testiranju, može pristupiti usmenom dijelu ispita koji će se održati 11.7.2022. godine (PONEDJELJAK) u 08:00 sati u prostorijama Gradske uprave grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, I. kat, Mala vijećnica.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content