Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam službenika u službu na neodređeno vrijeme, za imenovanje pročelnika/ica Upravnog odjela za strateško planiranje i upravljanje razvojem Grada, objavljuje sljedeću

O B A V I J E S T
o vremenu održavanja intervjua

Kandidat koji je pristupio pisanom testiranju, 4.7.2022. godine, radi provjere znanja u svezi s raspisanim javnim natječajem za prijam službenika u službu na neodređeno vrijeme, u Upravni odjel za strateško planiranje i upravljanje razvojem Grada za imenovanje Pročelnika, ostvario je sljedeće bodove:

 N.K. 65194
PITANJA IZ PODRUČJA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE20,5/21
PITANJA IZ PODRUČJA SLUŽBENIČKIH ODNOSA I STATUTA GRADA BELIŠĆA12/15
PITANJA IZ PODRUČJA UPRAVNOG POSTUPKA5,5/8
PITANJA IZ PODRUČJA REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE4/6
UKUPNO BODOVA:42/50
POSTOTAK:84 %

Kandidat koji je ostvario više od 50 % bodova na pisanom testiranju, može pristupiti usmenom dijelu ispita koji će se održati 11.7.2022. godine (PONEDJELJAK) u 07:30 sati u prostorijama Gradske uprave grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, I. kat, Mala vijećnica.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content