Novosti|

P O Z I V

fizičkim i pravnim osobama da prijave štetu

Župan Osječko-baranjske županije proglasio je stanje elementarne nepogode na području Županije nastale djelovanjem nepovoljnih vremenskih uvjeta za dugogodišnje nasade i ribnjake.

Pozivaju se pravne i fizičke osobe pogođene elementarnom nepogodom da prijave štetu u Gradskoj upravi grada Belišća, Kralja Tomislava 206 (soba br. 8) svakog radnog dana od 8 do 15 sati, do 30. rujna 2011. godine.

Uz prijavu štete potrebno je priložiti list B – podaci iz ARKOD sustava, posjedovni list ili ugovor o zakupu, ukoliko je šteta nastala na zakupljenom zemljištu.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content