Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Povjerenstvo za utvrđivanje reda prvenstva
za zapošljavanje u okviru Mjere aktivne
politike zapošljavanja kroz Program javnih radova u 2022. godini
Klasa:112-10/22-01/01
Urbroj:2158-3-7/3-22-51

Belišće, 8. lipnja 2022. godine

Obavijest o početku obavljanja poslova na javnim radovima kandidatima prijavljenim na oglas 

Dana 26. travnja 2022. godine Grad Belišće raspisao je Javni poziv za prijavu kandidata za program zapošljavanja 6 nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području grada Belišća, a temeljem odobrene kvote, pristigle dana 11.4.2022. godine za javne radove (6 osoba) od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Osijek.

Povjerenstvo za utvrđivanje reda prvenstva za zapošljavanje u okviru Mjere aktivne politike zapošljavanja kroz Program javnih radova objavio je II. javni poziv za prijavu kandidata za program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području grada Belišća zaključno do 17. svibnja 2022. godine.

Sukladno gore navedenom i objavljenim javnim pozivima kroz Mjeru aktivne politike zapošljavanja (javni radovi) kandidati koji ispunjavaju uvjete biti će pozvani od strane poslodavca na sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme, a sukladno Izjavi o zaštiti osobnih podataka Grada Belišća u kojem je opisano postupanje sa osobnim podacima i Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15).

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content