Novosti|

Javni poziv za upis djece u redovne programe Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za pedagošku 2022./2023. godinu objavit će se dana 12. svibnja 2022. godine.

Rok za predaju zahtjeva za upis trajat će od 12. do 20. svibnja 2022. godine putem sustava E-upisi.

Upute za korištenje sustava nalaze se u prilogu ove Obavijesti (u posebnom dokumentu).

Molimo vas da pažljivo pročitate upute iz priloga te ukoliko imate dodatna pitanja možete nas kontaktirati.

Skrećemo pažnju na sljedeće:

 • Za ulaz u sustav potrebno je imati važeću vjerodajnicu (sredstvo za elektroničku identifikaciju i autentifikaciju korisnika koje se koristi prilikom prijave na elektroničke usluge unutar portala e-Građani). Dostupno je 27 različitih načina (e-osobna, mtoken, hpb token, zaba token, pbz, rba, addiko, epass, epošta i dr.). Najjednostavniji način je otići u Finu i ondje zatražiti besplatnu vjerodajnicu za sustav e-Građani.
 • Polja koja su označena sa zvjezdicom se moraju ispuniti – inače korisnik ne može prijeći na sljedeći korak. Treba pratiti što sustav javlja kao odgovor na podatke koje unosimo.
 • Nakon popunjavanja podataka u svakom koraku, potrebno je potvrditi unos podataka odabirom opcije Potvrdi podatke i nastavi na dnu forme zahtjeva kako biste mogli prijeći na sljedeći korak. U svakom trenutku tijekom ispunjavanja zahtjeva možete se vratiti na prethodne korake odabirom opcije Prethodni korak.
 • Ako sustav javi da “nije potvrđen odnos dijete – roditelj” nemojte ići dalje sa zahtjevom nego provjerite je li sve od podataka točno upisano.
 • Kod odabira programa pažljivo odaberite gdje želite upisati dijete (na raspolaganju su vam mješovita jaslička (djeca od 1 do 3 godine života s uvjetom da do 1.9.2022. godine imaju navršenu 1 godinu) i mješovita vrtićka skupina (sva djeca koja 1.9.2022. imaju navršene 3 godine). Ukoliko odaberete program koji ne odgovara dobi vašeg djeteta sustav nam neće dozvoliti da „prebacimo” dijete u drugi, odgovarajući program.
 • U koraku Odabir kriterija korisnik može dati privolu za automatsko dohvaćanje podataka iz registara potrebnih za dokazivanje odabranih kriterija. Podaci za dokazivanje kriterija će se dohvatiti iz onih sustava za koje je korisnik dao privolu. Ako korisnik nije dao privolu bit će mu ponuđena mogućnost da priloži traženu dokumentaciju u zasebno predviđenom polju.
 • Dakle, sve dokumente koje sustav sam ne „povuče”, a želite ostvariti bodove, potrebno je priložiti (preuzete iz sustava e-Građani ili fotografirane ili skenirane dokumente).
 • Sustav Upisi u dječje vrtiće osnovne podatke o djeci dohvaća iz Matice rođenih te registra podataka o prebivalištu i boravištu Ministarstva unutarnjih poslova. Ako pojedini podatak u tom dijelu ne odgovara činjeničnom stanju, potrebno je zatražiti izmjenu u odgovarajućem registru.
 • Molimo vas da obratite pažnju na dokumentaciju kojom dokazujete da imate pravo na određene bodove (popis tražene dokumentacije će se nalaziti u Javnom pozivu). Na prošlim rokovima se događalo da roditelj priloži npr. krivu potvrdu iz HZMO (potvrdu o evidentiranom stažu i plaći, a nama je potreban elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje pa nikakvu drugu potvrdu ne možemo uvažiti). Također se trenutno ne povlače podaci iz sustava socijalne skrbi pa ukoliko se radi o npr. razvedenim roditeljima potrebno je priložiti rješenje o razvodu koje sadržava plan zajedničke roditeljske skrbi.
 • Molimo roditelje koji primaju dječji doplatak da, obzirom da se iz HZMO- a u ovom trenutku još ne povlače podaci o pravu na dječji doplatak, kao dokaz prilože potvrdu o isplaćenom doplatku za djecu koju mogu izvaditi preko sustava e-Građani ili u HZMO Valpovo.
 • Na samom kraju unosa podataka potrebno je potvrditi zahtjev pa imate mogućnost još jednom pregledati unesene podatke. Zadnji i najvažniji korak je gumb „pošalji zahtjev”. Kada je ispravno podnesen zahtjev ima status „kreiran”. Kada prođe rok za predaju zaprima status „zaprimljen”. Obratite pažnju na status zahtjeva čim završite s unosom (ako je status npr. „otvoren” znači da niste dovršili proces predaje zahtjeva).
 • Jednom spremljeni zahtjev moguće je ažurirati naknadno odabirom opcije „uredi zahtjev” – zahtjevi se mogu uređivati samo do ključnog datuma za predaju zahtjeva.
 • Ne dobivate šifru zahtjeva nego UID broj zahtjeva prema kojemu ćete vidjeti u koju skupinu je vaše dijete primljeno.
 • Ukoliko se dogodi da sustav „padne” molimo Vas da nas o tome obavijestite jer mi kontaktiramo tehničku podršku umjesto vas.
 • Roditelji koji prijavljuju dijete s teškoćama u razvoju bit će pozvani na inicijalni razgovor zajedno s djetetom kako bi se moglo odlučiti o primjerenom programu uključivanja djeteta u vrtić s ciljem maksimalne dobrobiti djeteta te kvalitete odgojno-obrazovnog rada. Ostali roditelji novoprimljene djece će biti pozvani na inicijalni razgovor nakon objave rezultata.

Za sva dodatna pitanja u vezi upisa obratite se na telefon broj 031/663-755, svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati ili putem E- mail adrese: vrtic.belisce@gmail.com.

Uprava Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content