Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
Klasa: 021-05/14-01/10
Urbroj: 2185/02-1-14-3
Belišće, 30. listopada 2014. godine

Temeljem članka 42. stavka 1. alineje 2. i članka 43. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09 i 3/13) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09 i 8/13), sazivam 17. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 4. studenog 2014. godine (UTORAK) u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Kralja Tomislava 206, s početkom u 17,00 sati. Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Izvješće Mandatne komisije
Izvjestitelj: Mandatna komisija
2. Svečana prisega vijećnika
3. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
4. Aktualni sat
5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja grada Belišća za razdoblje 2014. godine do 2020. godine
Izvjestitelj: Gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Belišća
Izvjestitelj: Pročelnik Slavko Milekić, dipl.iur.
7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Grada Belišća političkim strankama
Izvjestitelj: Gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o drugim izmjenama i dopunama Odluke o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Belišća na adresi Željeznička 10/a u Belišću
Izvjestitelj: Gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti Privrednoj banci d.d. Zagreb za upis prava vlasništva na poslovnom prostoru broj 9 u prizemlju zgrade na adresi Vij. S.H.Gutmanna 3C u Belišću
Izvjestitelj: Gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretnini u vlasništvu Grada Belišća u korist tvrtke Hidrobel d.o.o. za vodne usluge Belišće
Izvjestitelj: Hidrobel d.o.o. Belišće
11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području grada Belišća
Izvjestitelj: Hidrobel d.o.o. Belišće
12. Razmatranje prijedloga i usvajanje Trećih izmjena i dopuna programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva u gradu Belišću za 2014. godinu
Izvjestitelj: Pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
13. Razmatranje prijedloga i usvajanje Trećih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu grada Belišća za 2014. godinu
Izvjestitelj: Pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
14. Razmatranje prijedloga i usvajanje 3. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta u 2014. godini s projekcijama za 2015. i 2016. godinu
Izvjestitelj: Pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
15. Razmatranje prijedloga i usvajanje 5. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu s projekcijama za 2015. i 2016. godinu
Izvjestitelj: Pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
16. Razmatranje prijedloga i usvajanje Sedmih izmjena i dopuna Proračuna grada Belišća za 2014. godinu s projekcijama za 2015. i 2016. godinu
Izvjestitelj: Gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
17. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o subvencijama građanima grada Belišća za podmirenje računa za vodne usluge za razdoblje od 1. kolovoza 2014. godine do 30. rujna 2014. godine
Izvjestitelj: Gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

– 2 –

18. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o dodjeli proračunskih sredstava tvrtki Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće za pokriće ostvarenih troškova određenog obračunskog razdoblja u 2014. godini
Izvjestitelj: Kombel d.o.o. Belišće
19. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o dodjeli proračunskih sredstava tvrtki Hidrobel d.o.o. za vodne usluge Belišće za pokriće ostvarenih troškova određenog obračunskog razdoblja u 2014. godini
Izvjestitelj: Hidrobel d.o.o. Belišće

Pisani materijali na osnovu kojih će se voditi rasprave po predloženim točkama dnevnog reda priloženi su u privitku ovog poziva.

Molim Vas za obvezan dolazak na sjednicu u zakazano vrijeme. Eventualnu spriječenost dolaska molim unaprijed opravdati na tel. 400-601– grad Belišće.

Za točnost otpravka

Predsjednik Gradskog vijeća:
Tomislav Vukelić, dipl.ing., v.r.

Pročelnik:
Slavko Milekić, dipl.iur.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Close Search Window
Skip to content