Novosti|

U prostorijama Vlade Republike Hrvatske 22.12.2014. održana je svečana dodjela ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru natječaja “Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga”. Svečanu dodjelu organizirali su Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

unnamed25-620x413

U okviru natječaja “Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga” zaprimljeno je 96 projektnih prijava, od kojih je, nakon provedenog postupka procjene, njih 30 odabrano za financiranje u ukupnom iznosu bespovratnih sredstava od 19.812.936,35 kn. U idućih 14 mjeseci odabrani projekti će se provoditi u svim županijama, te će dugoročno pridonijeti decentralizaciji i deinstitucionalizaciji socijalnih usluga te razvoju usluga u lokalnoj zajednici.

Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ također je jedna od dobitnica sredstava koja u partnerstvu s Udrugom za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ iz Orahovice, Udrugom paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije iz Osijeka i  Udruženjem „Baranja“ iz Luga provodi projekt  SOS-NET.

Vrijednost odobrenog projekta je 746.144,00 kune iz Europskog socijalnog fonda.

Trajanje projekta je 14 mjeseci, a provodit će se na području pet slavonskih županija: Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Virovitičko- podravska županija.

Opći cilj projekta je unaprijediti sposobnosti organizacija civilnog društva  za pružanje socijalnih usluga i jačanje partnerstva s dionicima koji djeluju na području pružanja socijalnih usluga u pet slavonskih županija.

Svrha projekta je razviti kapacitete organizacija civilnog društva  za pružanje socijalnih usluga temeljenih na stvarnim potrebama i kreirati učinkovit model suradnje i komunikacije (vertikalne i horizontalne) među dionicima koji pružaju socijalne usluge.

Provedbom projekta želi se dobiti stvarna slika  stanja socijalnih usluga na terenu kao i identificirati potreba za socijalnim uslugama koje na tržištu nisu dostupne. Tijekom provedbe projekta bit će i formalno registrirana, do sada neformalna, mreža pružatelja  socijalnih usluga iz pet slavonskih županija pod nazivom SOS-NET čiji će zadaci biti priprema i prijava partnerskih projekata, ali i uspostavljanje i održavanje internet burze socijalnih usluga.

Kako je glavna svrha projekta osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga u provedbi aktivnosti će biti usmjerene na usvajanje znanja i vještina članova, zaposlenika i volontera  za organizacijsko jačanje, dostizanje razine kvalitete socijalnih  usluga, u s kladu s definiranim standardima, te uspostavljanje suradnje i partnerstva  među dionicima u zajednici ključnim za kvalitetno i racionalno upravljanje raspoloživim resursima.

 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content