Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR.FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 601-05/16-04/04
URBROJ: 2185/16-04-16-21
Belišće, 16. svibnja 2016. godine

NATJEČAJ ZA UPIS
DJECE U DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
ZA 2016./2017. PEDAGOŠKU GODINU

Na 9. sjednici Upravnog vijeća održanoj 12. svibnja 2016. godine donesena je odluka o raspisivanju natječaja za upis djece u Dječji vrtić Maslačak Belišće u  novu pedagošku 2016./2017. godinu prema Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obaveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Maslačak Belišće. Predupisati se mogu sva djeca starosne dobi od 12 mjeseci do 7 godina.

Roditelji će svoju djecu moći upisati od 16. svibnja do 31. svibnja 2016. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Maslačak Belišće  u vremenu od  08,00 do 15,00 sati, te u područnim odijeljenima u vremenu od  08,00 do 12,00 sati.

POTREBNA DOKUMENTACIJA KOD PREDUPISA:

1. Zahtjev za predupis (podići u vrtiću ili na web stranici vrtića)
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave)
3. Potvrdu MUP-a o prebivalištu djeteta i roditelja, odnosno za djecu i roditelje koji imaju status stranca potvrdu o boravištu (ne stariju od 6 mjeseci) ili kopija osobne iskaznice djeteta
4. Preslike osobnih iskaznica roditelja
5. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

– za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – rješenje o statusu invalida Domovinskog rata
– za dijete oba zaposlena zaposlena roditelja – potvrda ili elektronički zapis HZMO-a o trenutačnom zaposlenju roditelja, ne stariji od mjesec dana od podnošenja zahtjeva za upis
– za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem (jednoroditeljska obitelj) – potvrda ili elektronički zapis HZMO-a o trenutačnom zaposlenju roditelja, presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
– za dijete samohranog zaposlenog roditelja – potvrda ili elektronički zapis HZMO-a o trenutačnom zaposlenju roditelja i dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta
– za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje odnosno potvrda centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
– za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece- za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta
– za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravu na doplatak za djecu
– za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe – relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta

Na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Maslačak Belišće bit će objavljene informacije o završetku upisa, mjestu objave rezultata, kao i obvezama roditelja prije dolaska djeteta u vrtić.

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 663-755, svakog radnog dana, u vremenu od 08,00 do 15,00 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec, v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content