Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR.FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 601-05/16-04/04
URBROJ: 2185/16-04-16-20
Belišće, 16. svibnja 2016. godine

Temeljem članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63/08, 90/10), te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine 107/14), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Belišće objavljuje

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2016./2017. PEDAGOŠKU GODINU

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Belišće objavljuje javni poziv za upis djece u sljedeći program:

Program predškole za djecu rođenu od  01.04.2010. do 31.03.2011. godine

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program  predškole.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim  programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Roditelji/skrbnici djece u godini pred školu koja nisu uključena u redovne odgojne skupine vrtića obvezni su prijaviti se u Dječji vrtić Maslačak Belišće.

Pohađanje programa predškole je besplatno, a odvijati će se u mjestima, prostoru i vremenu o kojem će roditelji i polaznici biti pravovremeno informirani putem javnih glasila tijekom 2016. godine.

Obrazac zahtjeva za upis možete preuzeti u prostorijama matičnog i područnih vrtića, te na internet stranicama Dječjeg vrtića Maslačak Belišće koja glasi: vrtic.belisce@gmail.com.

Uz obrazac zahtjeva potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

– Presliku izvoda matične knjige rođenih ili rodni list djeteta
– Presliku osobnih iskaznica roditelja/skrbnika

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od 16. svibnja 2016. do 31. svibnja 2016. godine u upravi Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, Vijenac dr.Franje Tuđmana 2 u vremenu od 07,00 do 15,00 sati, odnosno u područnom vrtiću Bizovac, Braće Radića 43, tel: 675-431 i područnom vrtiću u Petrijevcima, Republike 110, tel: 395-103, od 07,00 do 15,00 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća: Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec,v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content