Novosti|

Grad Belišće nastavlja sa subvencioniranjem prijevoza učenika i studenata. Gradonačelnik Dinko Burić potpisao je ugovor s Panturistom d.d. Osijek o subvencioniranju dijela cijene prijevoza redovnih učenika srednjih škola i redovnih studenata s područja grada Belišća do mjesta školovanja do lipnja 2016. godine.

Grad Belišće subvencionirat će učeničke mjesečne karte za redovne učenike srednjih škola za koje je mjesečna autobusna karta besplatna. Redovni studenti plaćat će mjesečnu kartu 350 kuna, a preostali iznos cijene karte prijevozniku će podmiriti Grad Belišće.

Učenici i studenti koji putuju do Osijeka kao krajnjeg odredišta školovanja mogu koristiti besplatni prijevoz GPP-a u I. i II. zoni u Osijeku.

Odnedavno, Grad Belišće sufinancira i dio troškova organiziranog prijevoza učenika s posebnim potrebama s područja grada Belišća do Centra za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“, a za vrijeme trajanja školske godine.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content