Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13) i članka 61. Statuta Grada Belišća (Službeni glasnik grada Belišća br. 5/09, 3/13, 11/144, 7/15, 1/16 i 3/16) Grad Belišće objavljuje

Nacrt

Plana gospodarenja otpadom Grada Belišća

za razdoblje 2017. – 2022. godine

1. Radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Belišće za razdoblje 2017. – 2022. godine objavljuje se na mrežnoj stranici grada Belišća www.belisce.hr, u razdoblju od 17. ožujka do 18. travnja 2017. godine.

2. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Belišće za razdoblje 2017. -2022. godine dostupan je na uvid u istom razdoblju i u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 1. kat, soba br. 8., svakog radnog dana od 7 do 15 sati.

3. Obrazložena mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Belišće za razdoblje 2017. – 2022. godine dostavljaju su u pisanom obliku, s navođenjem imena i prezimena te adrese podnositelja, putem urudžbenog zapisnika ili poštom, zaključno s danom 18. travnja 2017. godine, na adresu Grad Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1.

Gradonačelnik
Dinko Burić, dr. med.,v.r.

PGO Belišće 2017-2022. godine
Odluka

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content