Novosti|

Svake se godine 20. studenoga obilježava Međunarodni dan djeteta kao dan posvećen djeci i njihovoj dobrobiti.

Generalna skupština UN-a je toga dana 1959. godine usvojila „Deklaraciju o pravima djeteta“, a 1989. godine „Konvenciju o pravima djeteta“. Njome se pokušalo odrediti specifične potrebe djece i mladih, njihovi specifični problemi vezani uz razvoj, odrastanje, podređenost odraslima, iskorištavanje, zlostavljanje. Od 20. studenoga 1989. godine u cijelome se svijetu obilježava Međunarodni dan djeteta, koji je potaknula Organizacija Ujedinjenih naroda i njezine specijalizirane ustanove.

Grad Belišće s ponosom nosi naziv „Grad – prijatelj djece“ te ulaže u obrazovanje, demografiju, mlade i socijalnu politiku.

Obilježavajući ovaj dan, ovim putem donosimo publikaciju nastalu u suradnji Ureda UNICEF-a i djece i odraslih članova Savjetodavnog odbora za dječju participaciju pod nazivom „Smjernice za kvalitetnu participaciju djece u javnim politikama i odlučivanju“, a koju možete preuzeti na linku ispod teksta.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content