Novosti|

Međunarodna izložba dječjeg likovnog stvaralaštva održava se od 1972. svake godine u češkom gradu Lidicama. Priređuje se u spomen na djecu iz češkog sela LIDICA koju su njemački nacisti ubili 1942. godine. Natječaj je otvoren svim mladim autorima do 16 godina starosti i priređuje se na posebnu temu u kojoj se mladi autori izražavaju u tehnikama: crtež, slikarija, grafika, fotografija, keramika, kombinirane tehnike (skulpture, radovi načinjeni od metala, keramike, drveta, stakla, tekstila i papira).

Hrvatski fotosavez redovito sudjeluje u ovoj izložbi od njenog 30. izdanja 2002. godine, a Zajednica tehničke kulture Valpovo-Belišće od 2003. godine (zajedno s Fotoklubom Valpovo, CTK Valpovo-Belišće, OŠ Valpovo i OŠ Belišće), uglavnom s fotografijom.

Ove su se godine u natjecanje uključila djeca iz Fotokluba Valpovo, CTK Valpovo-Belišće, OŠ Matije Petra Katančića iz Valpova, OŠ Ivana Kukuljevića iz Belišća, SOS Dječjeg sela Ladimirevci i romskog naselja u Bistrincima. Mladi fotografi fotografirali su na zadanu temu PEJZAŽ, koju je odredio UNESCO za 48. Lidice 2019.

Po dvije fotografije svakog autora poslane su krajem siječnja u Lidice.

Na 48. međunarodnoj izložbi u Lidicama sudjelovali su mladi iz 78 zemalja svijeta s ukupno 22.216 radova.

Iz Hrvatske je ukupno poslano 533 rada, a povjerenstvo je za radove iz Hrvatske dodijelilo 1 medalju „Ruža Lidica“ i 17 diploma.

U Zajednicu tehničke kulture Valpovo-Belišće stigla su 3 međunarodna priznanja za fotografiju, medalju je dobila LUCIJA TOPALOVIĆ (12 godina) iz valpovačke Osnovne škole dok su diplome dobile IVANA MATOKOVIĆ (10 godina) i LEA ŠKORVAGA (13 godina) iz valpovačkog Fotokluba.

Mentori mladih fotografa su Goran Kupčerić i Dragan Francuz.

Nastavak je ovo vrijednih međunarodnih fotografskih priznanja koje mladi autori dobivaju od 2003. godine. Do sada je u ZTK Valpovo-Belišće stigla 30 diploma za pojedinačne radove i 5 „Ruža Lidica“ (ZTK Valpovo, CTK Valpovo, Danijel Jovinac, Petar Čvagić i Oleg Radolić).

Dragan Francuz

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content