Novosti|

U srijedu, 04.04.2018. s početkom u 17:30h održan je sastanak predstavnika organizacija i institucija (organizatora volontiranja) s predstavnicima Lokalnog volonterskog centra Zvono u prostorijama Lokalnog volonterskog centra Zvono u Belišću (Radnička 14).

Na sastanku je prisustvovalo 12 predstavnika organizatora volontiranja s područja Belišća i Valpova.

Na samom početku sastanka, voditeljica Lokalnog volonterskog centra Zvono, Tena Anić, ukratko je predstavila Lokalni volonterski centar Zvono. Upoznala je sudionike s glavnim aktivnostima koje LVC Zvono provodi kroz nacionalne projekte od 2012. godine. Nakon kratkog predstavljanja LVC-a Zvono, voditeljica je istaknula i objasnila značenja osnovnih pojmova vezanih za volontiranje općenito – što je volontiranje?, tko može biti volonter i pod kojim uvjetima?, tko su organizatori volontiranja?, što je to Zakon o volonterstvu?.

Nakon osnovnih pojmova, voditeljica LVC-a Zvono pokušala je sudionicima objasniti koja je uloga volonterskog centra u našoj lokalnoj zajednici: pružanje informacija o volontiranju, posredništvo između ponude i potražnje volonterskog rada (vođenje volonterske burze), savjetovanje i edukacija djece, mladih i svih zainteresiranih građana o volontiranju, kreiranje kvalitetnih volonterskih programa kroz edukaciju i osnaživanje organizatora volontiranja, pokretanje i provedba projekata usmjerenih na uključivanje svih građana i organizacija u izgradnju društva kroz volontiranje, stvaranje poticajnog okruženja za volontiranje u zajednici kroz promociju i zagovaranje.

Voditeljica LVC-a Zvono pozvala je organizatore volontiranja da se učlane u bazu organizatora volontiranja LVC-a Zvono u kojoj trenutno ima 26 organizatora volontiranja i 180 volontera. Za učlanjenje u bazu organizatora volontiranja potrebno je ispuniti upitnik iz kojeg saznajemo osnovne podatke o organizatoru volontiranja te na kojim poslovima imaju najveću potrebu za uključivanjem volontera kako bi se pronašao najkompetentniji volonter za određenu volontersku poziciju.

Također, istaknuto je kako učlanjenje u bazu LVC-a Zvono donosi i neke druge pogodnosti za organizatore volontiranja:

  • Sudjelovanje na edukacijama koje provodi LVC Zvono
  • Dostupnost informacija o mogućnostima volontiranja, pravima i obvezama volontera i organizatora volontiranja
  • Olakšano pronalaženje volonteraà baza volontera LVC-a Zvono
  • LVC Zvono kao posrednik između ponude i potražnje volonterskog rada (upućivanje volontera u Vaše organizacije, pomoć pri pronalasku volontera)
  • Pomoć oko sastavljanja ugovora o volontiranju
  • Pomoć oko vođenja evidencije volonterskih sati i organizacije rada volontera
  • Pomoć oko sastavljanja Izvješća o volontiranju
  • Pomoć oko pripreme opisa volonterske pozicije
  • Informiranje o Zakonu o volonterstvu
  • Dostupnost za dodatne informacije svaki radni dan od 07:00-15:00h (e-mail, telefon, osobno)

Na kraju predavanja, voditeljica LVC-a Zvono pozvala je sve prisutne da iznesu svoje prijedloge i poteškoće s kojima se susreću u svakodnevnom radu, nakon čega se održala kratka rasprava. Članovi organizacija koji nisu zaposleni a aktivni su članovi svojih udruga, kao glavni problem istaknuli su kako imaju problem s razgraničavanjem aktivnosti koje su propisana djelatnost udruge od volonterskog rada, te može li se njihov angažman u svojim organizacijama vrednovati kao volonterski rad. Nekoliko predstavnika organizatora volontiranja istaknulo je za problem izdavanje potvrda o volontiranju, te općenito nedostatak znanja o menadžmentu volontera. LVC Zvono je pozvao sve organizatore volontiranja na sudjelovanje u edukaciji o menadžmentu volontera koja će im biti dostatna podloga za uspješno bavljenje menadžmentom volontera, te im je ponuđena pomoć i podrška u svim fazama rada s volonterima. Također, svi organizatori volontiranja, složili su se kako moraju biti povezaniji, ujedinjeniji te si pružati međusobnu podršku i pomoć, u čemu će im svojim znanjem i bogatim iskustvom u radu s volonterima pomoći i LVC Zvono.

Tekst: Tena Anić, voditeljica Lokalnog volonterskog centra Zvono

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content