Grad za mlade, Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Odbor za odobravanje stipendija studentima
Klasa: 604-02/21-02/01
Urbroj: 2185/02-2/4-21-241
Belišće, 3. prosinca 2021.

Konačna lista kandidata za dodjelu studentskih stipendija Grada Belišća u akademskoj 2021./2022. godini

Redni brojIme i prezimeFakultetProsjek ocjena u SŠNatjecanja u SŠProsjek ocjena tijekom studijaObjava radova, dekanova/rektorova nagrada i druge nagrade fakultetaSocijalno-materijalni statusPrava prema posebnim propisimaUkupan broj bodova
1.Dorotea PavlinićAkademija za umjetnost i kulturu, Kompozicija / /49 (4,94) /5862
2.Marko BurićMedicinski fakultet Osijek u Osijeku, Medicina / /39 (4,23)101858
3.David BrusovićAgronomski fakultet u Zagrebu, Fitomedicina34 (4,71)10 / /31057
4.Arijan MačakAkademija za glasbo Ljubljana, Glasbena umetnost, Saksofon / /47 (4,79) /1856
5.Ingrid HornungVeterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Veterinarska medicina / /41 (4,39) /7856
6.Meri AndrakovićAkademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Gluma i lutkarstvo / /45 (4,54) /1854
7.Ema KukecFakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u Osijeku, Fizioterapija / /45 (4,53) /1854
8.Sara KuharFakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Učiteljski studij / /43 (4,42) /3854
9.Magdalena BrenerFakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša / /43 (4,40)101 /54
10.Juraj LovrinčevićFakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Elektrotehnika i informacijska tehnologija44 (4,91) / / /1853
11.Dorian VicićAkademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Gluma i lutkarstvo / /43 (4,47) /1852
12.Mirela IvošFilozofski fakultet u Osijeku, Psihologija / /43 (4,44) /1852
13.Antonia VicićOdjel za kemiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Kemija / /41 (4,35)21852
14.Inga JutrišaMedicinski fakultet Osijek u Osijeku, Medicina / /41 (4,33) /3852
15.Dominik StankovićPrehrambeno-tehnološki fakultet Osijek u Osijeku, Znanost o hrani i nutricionizam / /39 (4,25)102 /51
16.Ana KovačFakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Fizioterapija / /37 (4,18) /6851
17.Ana MartinčićVeterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Veterinarska medicina / /34 (3,92) /9851
18.Bernarda HosiPravni fakultet u Osijeku, Socijalni rad / /48 (4,89) /1 /49
19.Ivana TorjanacAkademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Kultura, mediji i menadžment / /48 (4,81) /1 /49
20.Anđela KovačZdravstveno veleučilište u Zagrebu, Sestrinstvo / /35 (4,06) /6849
21.Dorotea CrnogajEkonomski fakultet u Osijeku, Financijski menadžment / /39 (4,26) /1848
22.Vlatka JerbićKineziološki fakultet Osijek Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Kineziološka edukacija / /37 (4,10) /3848
23.Ines ŠoštarićPrehrambeno-biotehnološki fakultet u Zagrebu, Prehrambeno inženjerstvo / /37 (4,10) /3848
24.Ana TopalovićAkademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Klavir32 (4,70)10 / /6 /48
25.Timon FumićMuzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, Studij za instrumentaliste, Klavir / /37 (4,19) /1846
26.Fran KrižanVeleučilište u Virovitici, Poduzetništvo / /35 (4,08) /11046
27.Fran ZamaklarFakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, u Osijeku, Računarstvo, DRC – Programsko inženjerstvo / /35 (4,06) /11046
28.Matea PrašnjakFilozofski fakultet u Osijeku, Hrvatski jezik i književnost / /35 (4,08) /10 /45
29.Gabrijella Stella StankovićFilozofski fakultet u Osijeku, Psihologija30 (4,54) / / /7845
30.Borna BakaranStomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Dentalna medicina / /35 (4,06) 1844
31.Tea ZečevićFilozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fonetika i Lingvistika / /35 (4,04) /1844
32.Nino BračevacArhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Arhitektura i urbanizam / /34 (3,95) /1843
33.Ivana MalarićVeleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru, Trgovina / /32 (3,73) /11043
34.Marko KrimerEkonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslovna ekonomija, Računovodstvo i financije / /32 (3,73) /11043
35.Tin KujundžićVeleučilište Velika Gorica, Očna optika / /41 (4,36) /1 /42
36.Dominik KatalinićGrađevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku, Građevinarstvo, Nosive konstrukcije / /41 (4,33) 1 42
37.Filip KupanovacFakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Računarstvo, DRC – Programsko inženjerstvo / /39 (4,28) /3 /42
38.Ana PerkovićVeleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru, Trgovina / /33 (3,86) /1842
39.Josipa PetrlićVeterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Veterinarska medicina / /33 (3,84) /1842
40.Klara BrusačGrađevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku, Građevinarstvo, Organizacija, tehnologija i menadžment građenja / /31 (3,63) /3842
41.Ivana LoinaSveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sestrinstvo / /32 (3,77) /1841
42.Tomislav JelkićPrirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografija / /32 (3,70) /1841
43.Wendy KoprivnjakPrirodslovno-matematički fakultet, Geografija / /31 (3,68) /2841
44.Dorijan PolancFakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Računarstvo / /31 (3,62) /10 /41
45.Lana NikolićEkonomski fakultet u Osijeku, Marketing / /39 (4,22) /1 /40
46.Monika KubikEkonomski fakultet u Osijeku, Financijski menadžment / /31 (3,62) /1840
47.Marta JanjićFakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Učiteljski studij30 (4,56) / / /2840
48.Marta ŠerićEkonomski fakultet u Osijeku, Marketing / /34 (3,90) /5 /39
49.Tea PodobnikZdravstveno veleučilište u Zagrebu, Radne terapije / /32 (3,75) /7 /39
50.Teo ĐogašAkademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama / /32 (3,72) /7 /39
51.Danijela PlantićSveučilišni odjel za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu, Forenzika30 (4,54) / / /1839
52.Jakov KrogSveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, Radiološka tehnologija30 (4,53) / / /1839
53.Vedran JelićFakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Elektrotehnika, DEC – Industrijska elektroenergetika / /30 (3,52) /1839
54.Rene ŠandorFakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu, Menadžment u hotelijerstvu / /30 (3,52) /1839
55.Mirna AndrišićFilozofski fakultet u Osijeku, Nakladništvo i informacijske tehnologije / /37 (4,19) /1 /38
56.Vatroslav KrpanVeleučilište u Virovitici, Programsko inženjerstvo / /37 (4,10) /1 /38
57.Lucija GrgurićMedicinski fakultet u Rijeci, Medicina / /35 (4,08) /3 /38
58.Ana ŠerićFilozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Arheologija i povijest umjetnosti / /33 (3,87) /5 /38
59.Klara IličićFakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Računarstvo / /30 (3,59) /7 /37
60.Luka ŠtrokFakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Elektrotehnika, Elektroenergetika / /35 (4,09) /1 /36
61.Lara VukobratovićFilozofski fakultet u Osijeku, Sociologija i Pedagogija / /35 (4,00) /1 36
62.Petra TakačFakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Učiteljski studij / /34 (3,95) /1 /35
63.Tara BrankovićFakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Učiteljski studij / /34 (3,95) /1 /35
64.Tina ŠtrokEkonomski fakultet u Osijeku, Menadžment / /33 (3,82) /2 /35
65.Toni ŠuštarFakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Računarstvo / /32 (3,73) /3 /35
66.Dora BerečićPravni fakultet u Osijeku, Pravo / /33 (3,80) /1 /34
67.Alen BrankovićFakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Učiteljski studij / /32 (3,79) /1 /33
68.Lucija MađarićFilozofski fakultet u Osijeku, Psihologija32 (4,69) / / /1 /33
69.Marta KatušićFakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Rani i predškolski odgoj i obrazovanje / /32 (3,77) /1 /33
70.Vanesa VukasEkonomski fakultet u Osijeku, Menadžment / /32 (3,73) /1 /33
71.Borna MikićFilozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Informatologija / /30 (3,50) /3 /33
72.Nikolina KujundžićGrađevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku, Građevinarstvo, Nosive konstrukcije / /31 (3,69) /1 /32
73.Robert KlanjščekFakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Računarstvo4,39 / / / / / /
74.Matea SobodićFakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Učiteljski studij4,39 / / / / / /
75.Ivan IvkovićFakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Elektrotehnika i informacijska tehnologija4,36 / / / / / /
76.Matteo Milišić-ZečevićFakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Elektrotehnika i informacijska tehnologija4,35 / / / / / /
77.Sara BlaževićGrađevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Građevinarstvo4,35 / / / / / /
78.Mia ZajecEkonomski fakultet u Osijeku, Ekonomija i poslovna ekonomija4,34 / / / / / /
79.Antonia BungićSveučilište u Zadru, Pedagogija i Filozofija4,34 / / / / / /
80.Marija ŠerićSveučilište Jurja Dobrile u Puli, Kultura i turizam4,25 / / / / / /
81.Lana BeloševićOdjel za matematiku u Osijeku, Matematika i računarstvo4,25 / / / / / /
82.Dorijan TibinacSveučilište Sjever, Multimedija, oblikovanje i primjena4,24 / / / / / /
83.Filip ŠimićMedicinski fakultet Osijek u Osijeku, Medicina4,21 / / / / / /
84.Korina SinkovićFakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u Osijeku, Sestrinstvo4,2 / / / / / /
85.Hana FuntakFakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Rani i predškolski odgoj i obrazovanje4,18 / / / / / /
86.Petra StojakovićFakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, Ekonomika poduzetništva4,17 / / / / / /
87.Šimun KrznarićFakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Elektrotehnika i informacijska tehnologija4,14 / / / / / /
88.Iskra KopićGrađevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku, Građevinarstvo, Arhitektura i urbanizam4,11 / / / / / /
89.Leonarda ŠpoljarićEkonomski fakultet u Osijeku, Ekonomija i poslovna ekonomija4,09 / / / / / /
90.Borna TomićSveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarstvo4,06 / / / / / /
91.Ante KubaKineziološki fakultet Osijek Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Kineziologija4,05 / / / / / /
92.Toni ŠafranGrađevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku, Građevinarstvo3,99 / / / / / /
93.Josip AjdukovićFilozofski fakultet u Osijeku, Sociologija i Povijest3,91 / / / / / /
94.Davor ArsenićFakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Računarstvo, Programsko inženjerstvo3,88 / / / / / /
95.Katarina PačarićPravni fakultet u Osijeku, Pravo3,87 / / / / / /
96.Bruno FuntakOdjel za matematiku u Osijeku, Matematika i računarstvo3,86 / / / / / /
97.Dominik RakmićFakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Elektrotehnika i informacijska tehnologija3,80 / / / / / /
98.Josip RepčekOdjel za matematiku u Osijeku, Matematika i računarstvo3,71 / / / / / /
99.Dalia PavlinićFakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Rani i predškolski odgoj i obrazovanje3,68 / / / / / /
100.Ena MatkovićOdjel za biologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera, Biologija3,55 / / / / / /
101.Bruno KatalinićFakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, Informacijski i poslovni sustavi, Poslovni sustavi / /3,48 / / / /
102.Marijana RusekEkonomski fakultet u Osijeku, Marketing / /3,46 / / / /
103.Lara ŠimošićEkonomski fakultet u Osijeku, Menadžment / /3,46 / / / /
104.Filip HavojićPrirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fizika / /3,44 / / / /
105.Palma KopićFakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Računarstvo, Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi / /3,44 / / / /
106.Dominik KlanjščekGrađevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku, Građevinarstvo, Organizacija, tehnologija i menadžment građenja / /3,43 / / / /
107.Mia PuljekSveučilište u Zadru, Lingvistika i Anglistika / /3,43 / / / /
108.Luka InićFakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Elektrotehnika, Elektroenergetika, DEA – Elektroenergetski sustavi / /3,41 / / / /
109.Matej LasićFakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Elektrotehnika i informacijska tehnologija3,40 / / / / / /
110.Tamara PetrovićUniverzitet u sarajevu, Arhitektonski fakultet / /3,38 / / / /
111.Fabijan BalentićVeleučilište u Karlovcu, Sigurnost i zaštita, Zaštita na radu / /3,36 / / / /
112.Tanja PetrovićUniverzitet u sarajevu, Arhitektonski fakultet / /3,33 / / / /
113.Marko KuharFakultet šumarstva i drvne tenologije Sveučilišta u Zagrebu, Šumarstvo, Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem / /3,31 / / / /
114.Renato JerbićEkonomski fakultet u Osijeku, Ekonomija i poslovna ekonomija3,30 / / / / / /
115.Emma TorjanacFakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Rani i predškolski odgoj i obrazovanje / /3,27 / / / /
116.Vanja DušanićVeleučilište u Rijeci, Poduzetništvo / /3,23 / / / /
117.Ana KišFakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Učiteljski studij / /3,21 / / / /
118.Ema KoprivnjakSveučilište u Zadru, Etnologija i antropologija i Geografija / /3,19 / / / /
119.Davor MaričićVeleučilište u Rijeci, Cestovni promet – Rijeka / /3,17 / / / /
120.Luka LasićFakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Elektrotehnika, Elektroenergetika3,13 / / / / / /
121.Jan KamenkoEkonomski fakultet u Osijeku, Poslovna informatika / /3,10 / / / /
122.Ena BečkaVeleučilište u Rijeci, Cestovni promet – Rijeka3,08 / / / / / /
123.Ante JankovićFakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Elektrotehnika i informacijska tehnologija / /3,05 / / / /
124.Luka VargaFakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Automobilsko računarstvo i komunikacije / /3,05 / / / /
125.Renata PapićEkonomski fakultet u Osijeku, Menadžment / /3,00 / / / /
126.Laura VukovićPravni fakultet u Osijeku, Pravo / /3,00 / / / /
127.Luka ŠošićFakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Elektrotehnika, Elektroenergetika / /2,90 / / / /
128.Antonio HorvatFakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Računarstvo / /2,89 / / / /
129.Lana MilkovićKineziološki fakultet Osijek Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Kineziologija, Kineziološka rekreacija / /2,89 / / / /
130.Mihael TibinacFakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku, Elektrotehnika i informacijska tehnologija2,87 / / / / / /
131.Luka PapištaEkonomski fakultet u Osijeku, Poduzetništvo / /2,70 / / / /
132.Martina GrašaMedicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Medicina / /2,33 / / / /

Pravo na dodjelu stipendije u iznosu od 1.200 kuna mjesečno u akademskoj godini 2021./2022. ostvaruju studenti zaključno s rednim brojem 24.
Pravo na dodjelu stipendije u iznosu od 800 kuna mjesečno u akademskoj godini 2021./2022. ostvaruju studenti od rednog broja 25 zaključno s rednim brojem 72.
Pravo na dodjelu stipendije u iznosu od 500 kuna mjesečno u akademskoj godini 2021./2022. ostvaruju studenti od rednog broja 73 zaključno s rednim brojem 132.

Predsjednica Odbora za odobravanje stipendija studentima:
Ljerka Vučković, zamjenica gradonačelnika

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content