Novosti|

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Belišće objavljuje javni poziv za upis djece u sljedeće programe:

–   jaslički program- od 12 mj. do 3. god.
–  cjelodnevni program- od 3. god. do 6. god.
–  poludnevni program- od 4. god. do 6. god.

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od 7.svibnja 2018. do 21. svibnja 2018. godine, u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće, Vij.dr.Franje Tuđmana 2, odnosno u područnom vrtiću u Bizovcu, Braće Radića 43,  u područnom vrtiću u Petrijevcima, Republike 110 u vremenu od 07,00 do 15,00 sati i u područnom vrtiću u Gatu, Kolodvorska 47 u vremenu od 09,00 do 14,00 sati ili na e-mail adresu: vrtic.belisce@gmail.com

OBVEZNA DOKUMENATACIJA ZA UPIS DJECE:

 • Zahtjev za upis djeteta (podići u vrtiću ili na web stranici vrtića-www.vrtic-maslacak-belisce.hr)
 • Rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih (preslika)
 • Osobne iskaznice roditelja (na uvid)

 

OSTALI DOKUMENTI (dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu):

 • za dijete roditelja invalida Domovinskog rata- Rješenje o statusu invalida Domovinskog rata
 • za dijete oba zaposlena roditelja- potvrda ili elektronički zapis HZMO-a o trenutačnom zaposlenju roditelja ne stariji od mjesec dana od podnošenja zahtjeva za upis
 • za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem (jednoroditeljska obitelj)- potvrda ili elektronički zapis HZMO-a o trenutačnom zaposlenju roditelja, Presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
 • za dijete samohranog zaposlenog roditelja- potvrda ili elektronički zapis HZMO-a o trenutačnom zaposlenju roditelja i dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta
 • za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi- Rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 • za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece- za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih
 • za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu- rodni list ili izvadak iz matice rođenih
 • za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu- Rješenje o pravu na doplatak za djecu

 

Odluka o rezultatima upisa bit će objavljena na oglasnim pločama i internet stranici Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće u roku od 30 dana od dana završetka upisa.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o rezultatima upisa imaju pravo u roku od 15 dana od objave iste, izjaviti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće.

Na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće bit će objavljene sve informacije o daljnjem završetku  upisa, mjestu objave konačnih rezultata, kao i obvezama roditelja prije polaska djeteta u vrtić.

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 663-755 (Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vij.dr.Franje Tuđmana 2), tel: 675-431 (područni vrtić Bizovac, Braće Radića 43), tel: 395-103 (područni vrtić u Petrijevcima, Republike 110)  svakog radnog dana u vremenu od 07,00 do 15,00 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec., v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content