Novosti|

JAVNI POZIV

ZA UPIS DJECE U KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE DJEČJEG VRTIĆA “MASLAČAK”, BELIŠĆE

ZA 2017./2018. PEDAGOŠKU GODINU

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Maslačak”, Belišće objavljuje javni poziv za upis djece u sljedeći program: Kraći program predškole za djecu rođenu od 1.4.2011. do 31.3.2012. godine.

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u kraći program predškole.

Kraći program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim  programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Roditelji /skrbnici djece u godini pred školu koja nisu uključena u redovne odgojne skupine vrtića obvezni su prijaviti se u Dječji vrtić “Maslačak”, Belišće.

Pohađanje kraćeg programa predškole je besplatno, a odvijat će se u mjestima, prostoru i vremenu o kojem će roditelji i polaznici biti pravovremeno informirani putem javnih glasila tijekom 2017. godine.

Obrazac zahtjeva za upis možete preuzeti u prostorijama matičnog i područnih vrtića, te na internet stranicama Dječjeg vrtića “Maslačak”, Belišće koja glasi: www.djecji-vrtic-maslacak.hr.

Uz obrazac zahtjeva potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

– Presliku izvoda matične knjige rođenih ili rodni list djeteta

– Presliku osobnih iskaznica roditelja/skrbnika

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od 8. svibnja do 26. svibnja 2017. godine u upravi Dječjeg vrtića “Maslačak”, Belišće, Vij.dr.Franje Tuđmana 2, odnosno u područnom vrtiću Bizovac, Braće Radića 43, tel: 675-431 i područnom vrtiću u Petrijevcima, Republike 110, tel: 395-103, u vremenu od 08,00 do 15,00 sati ili na e-mail adresu: vrtic.belisce@gmail.com.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content