Novosti|

JAVNI POZIV

ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ “MASLAČAK”, BELIŠĆE

ZA 2017./2018. PEDAGOŠKU GODINU

 Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Maslačak”, Belišće objavljuje javni poziv za upis djece u sljedeće programe:

–   jaslički program- od 12 mj. do 3 god.

–  cjelodnevni program- od 3 god. do 6 god.

–  poludnevni program- od 4 god. do 6 god.

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od 8. svibnja 2017. do 26. svibnja 2017. godine u Dječjem vrtiću “Maslačak”, Belišće, Vij.dr.Franje Tuđmana 2, odnosno u područnom vrtiću u Bizovcu, Braće Radića 43 i područnom vrtiću u Petrijevcima, Republike 110 u vremenu od 08,00 do 15,00 sati ili na e-mail adresu: vrtic.belisce@gmail.com

OBVEZNA DOKUMENATACIJA ZA UPIS DJECE:

– Zahtjev za upis djeteta (podići u vrtiću ili na web stranici vrtića-www.vrtic-maslacak-belisce.hr)
– Rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih (bez obzira na datum izdavanja)
– Preslike osobnih iskaznica roditelja

OSTALI DOKUMENTI (dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu):

– za dijete roditelja invalida Domovinskog rata-rješenje o statusu invalida Domovinskog rata
– za dijete oba zaposlena oba zaposlena roditelja- potvrda ili elektronički zapis HZMO-a o trenutačnom zaposlenju roditelja ne stariji od mjesec dana od podnošenja zahtjeva za upis
– za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem (jednoroditeljska obitelj)- potvrda ili elektronički zapis HZMO-a o trenutačnom zaposlenju roditelja, presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
– za dijete samohranog zaposlenog roditelja- potvrda ili elektronički zapis HZMO-a o trenutačnom zaposlenju roditelja i dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta
– za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi- rješenje odnosno potvrda centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
– za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece- za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta ili pisana privola roditelja da predškolska ustanova može sama provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih
– za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu- rješenje o pravu na doplatak za djecu
– za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe-relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta

Odluka o rezultatima upisa bit će objavljena na oglasnim pločama i internet stranici Dječjeg vrtića “Maslačak”, Belišće u roku od 30 dana od dana završetka upisa.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o rezultatima upisa imaju pravo u roku od 15 dana od objave iste, izjaviti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića “Maslačak”, Belišće.

Na internetskoj stranici Dječjeg vrtića “Maslačak”, Belišće bit će objavljene sve informacije o daljnjem završetku upisa, mjestu objave konačnih rezultata, kao i obvezama roditelja prije polaska djeteta u vrtić.

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 663-755 (Dječji vrtić “Maslačak”, Belišće, Vij.dr.Franje Tuđmana 2), tel: 675-431 (područni vrtić Bizovac, Braće Radića 43), tel: 395-103 (područni vrtić u Petrijevcima, Republike 110)  svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 15,00 sati.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content