Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
KLASA: 602-02/20-02/01
URBROJ: 2185/02-2-20-9
Belišće, 8.9.2020.

Učenicima koji pohađaju srednju školu, a imaju prebivalište na području grada Belišća u trajanju najmanje 6 mjeseci, Grad Belišće dodjeljuje novčanu pomoć za topli obrok u iznosu od 200,00 kuna mjesečno po učeniku.

Novčana pomoć isplaćivat će se za školsku godinu 2020./2021.

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi roditelji/skrbnik učenika (iznimno učenik ukoliko je punoljetan).

Zahtjevi se podnose elektronskim putem na e-mail adresu kristina.horvat@belisce.hr od 14. rujna 2020. godine.

Za učenike prvih razreda srednje škole i učenike srednje škole koji do sada nisu bili korisnici novčane pomoći za topli obrok potrebno je poslati:
– popunjeni obrazac zahtjeva
– presliku važeće osobne iskaznice za sebe i dijete (ili drugog važećeg identifikacijskog dokumenta radi utvrđivanja istovjetnosti i adrese prebivališta u trajanju najmanje 6 mjeseci)
– potvrdu iz banke o otvorenom žiro-računu djeteta
– potvrdu o upisu u srednju školu.

Za ostale razrede srednje škole odnosno dosadašnje korisnike potrebno je poslati:
– popunjeni obrazac zahtjeva
– potvrdu o upisu u srednju školu.

Dosadašnji korisnici dužni su prijaviti svaku promjenu osobnih podataka.

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, na tel. 400 633.

                                                                                                         Gradonačelnik:

                                                                                                    Dinko Burić, dr. med.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content