Grad za mlade, Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
KLASA: 602-02/23-01/01
URBROJ: 2158-3-02-02/1-23-2
Belišće, 2.10.2023. godine

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
ZA ISPLATU NOVČANE POMOĆI U SKLOPU PROJEKTA „ZALOGAJ“ – TOPLI OBROK UČENICIMA S PODRUČJA GRADA BELIŠĆA KOJI POHAĐAJU SREDNJU ŠKOLU

Učenicima koji pohađaju srednju školu, a imaju prebivalište na području grada Belišća u trajanju najmanje 6 mjeseci, kao i raseljenim učenicima iz Ukrajine koji su pod privremenom međunarodnom zaštitom i u školskoj godini 2023./2024. imaju boravište na području grada Belišća, Grad Belišće dodjeljuje novčanu pomoć za topli obrok u iznosu od 27,00 eura mjesečno po učeniku.

Novčana pomoć isplaćivat će se za školsku godinu 2023./2024.

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi roditelji/skrbnik učenika (iznimno učenik ukoliko je punoljetan).

Zahtjevi se podnose putem aplikacije na gradskoj stranici www.belisce.hr od 5. listopada 2023. godine do 31. listopada 2023. godine.

Ukoliko se zahtjev za ostvarivanje prava na isplatu novčane pomoći za topli obrok-Projekt „Zalogaj“ podnese izvan navedenoga roka, isplata počinje od mjeseca u kojem je zahtjev podnesen.

Za učenike prvih razreda srednje škole i učenike srednje škole koji do sada nisu bili korisnici novčane pomoći za topli obrok potrebno je poslati:

– Prilikom prvog podnošenja zahtjeva za isplatu novčane pomoći, važeću osobnu iskaznicu za sebe i dijete ili drugi važeći identifikacijski dokument radi utvrđivanja istovjetnosti i adrese prebivališta u trajanju najmanje 6 mjeseci, broj žiro računa ili tekućeg računa otvorenog na ime djeteta te potvrdu o upisu u srednju školu.

– Ukoliko je učenik bio uključen u projekt „Zalogaj“ tijekom prethodne školske godine, prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu novčane pomoći, podnositelj je dužan priložiti potvrdu o pohađanju srednje škole.

Gradonačelnik
Dinko Burić, dr.med.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content