Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

U cilju ispitivanja zainteresiranosti jedinica lokalne samouprave, Grad Belišće upućuje javni poziv za iskaz interesa o zakupu poslovnog prostora: garaže, na adresi Vijenac S.H.Gutmanna bb u Belišću.

Garaže su veličine 11.25 m2. Nakon iskazanog interesa raspisuje se javni natječaj za zakup garaže, te se ugovor sklapa na neodređeno vrijeme.

Iskaz javnog interesa predaje se elektronskim putem na e-mail: slavko.milekic@belisce.hr
ili putem pisanog zahtjeva “ Iskaz interesa za zakup poslovnog prostora (garaže) “ poštom ili neposredno dostavom na adresu:
Grad Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće.

 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content