Novosti|

GRADONAČELNIK GRADA BELIŠĆA RASPISUJE JAVNI POZIV O ISKAZIVANJU INTERESA ZA DODJELU „GRADSKIH VRTOVA“.

Poštovani sugrađani!
Zbog povećanog interesa i slobodnih parcela
pozivamo Vas da se prijavite za korištenje
parcela „Gradskih vrtova“.

Prijave na Javni poziv podnose se od 19. studenoga 2015. do 19. prosinca 2015. godine.
Prijave mogu podnijeti fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području grada Belišća, kao i dosadašnji korisnici Gradskih vrtova, a što su dužni u prijavi dokazati valjanim ugovorom i osobnom iskaznicom.
Gradski vrtovi dodjeljuju se na rok do 30. 9. 2016. godine.

Cilj nam je pridonijeti razvoju ekološke osviještenosti i potaknuti građane na zdravi način života ekološkim vrtlarenjem i proizvodnjom zdrave hrane za vlastite potrebe.

Grad Belišće nudi:
– 85 slobodnih parcela,
– našu dobru volju i želju da građanima stvorimo uvjete za vlastitu proizvodnju hrane za osobne potrebe,
– druženje, fizičku aktivnost, a time i zdraviji način življenja.

Parcele se daju u najam bez naknade,
a uz povrće se može uzgajati cvijeće, ljekovito i drugo bilje po izboru korisnika.
Nacrt slobodnih parcela nalazi se u prilogu Javnog poziva.

Gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.,v.r.

KLASA: 363-01/15-02/12
URBROJ: 2185/02-2-15-89
Belišće, 19. studenoga 2015. godine

Nacrt parcela

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content