Grad za mlade, Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
GRADSKO VIJEĆE
Komisija za izbor i imenovanja
Klasa: 021-01/21-07/5/04
Ur.broj: 2185/02-7/2-21-6

Belišće, 4. kolovoza 2021. godine

Na temelju članka 9. i 10. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 1/15), Komisija za izbor i imenovanja donosi

IZVJEŠĆE O PROVJERI FORMALNIH UVJETA PRIJAVLJENIH KANDIDATA
ZA SAVJET MLADIH GRADA BELIŠĆA

Postupak za izbor članova Savjeta mladih grada Belišća pokrenut je objavom Javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Belišća koji je objavljen 15. srpnja 2021. godine na web stranici Grada Belišća. Rok za dostavu prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih Grada Belišća je bio 15 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Grada Belišća (od 15. srpnja 2021. godine do 30. srpnja 2021. godine).

Sukladno članku 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Belišća („Službeni glasnik“ Grada Belišća br. 1/15) za člana Savjeta i zamjenika člana može se kandidirati i biti birana osoba s prebivalištem ili boravištem na području grada Belišća, koja u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu ima od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Komisija za izbor i imenovanja na svojoj 2. sjednici pregledala je sve pristigle prijave:

REDNI BR.IME I PREZIME KANDIDATANAZNAKA PREDLAGATELJAIME I PREZIME ZAMJENIKA
1.Ema Stanić, BelišćeUdruga “Centar za djecu i mlade”, BelišćeBarbara Jurišić, Belišće
2.Tomislav Jurković, BelišćeNogometni klub “Belišće”, BelišćeAnja Crnogaj,  Veliškovci
3.Marin Vuksanić, BocanjevciKUD “Šokadija”, BocanjevciBranimir Vidošić, Bocanjevci
4.Mirko Blažević, TiborjanciPaintball klub “BULLET”, BelišćeIvan Lacković, Tiborjanci
5.Anđela Brusač, BelišćeUdruga Karašička Republika, BelišćeJosip Mlakar, Bistrinci
6.Dominik Klanjšček, BelišćePowerlifting klub “Belišće”, BelišćeEla Kunštek, Belišće
7.Matej Šimić, BelišćeLikovna udruga “Bel-art”, BelišćeTin Lacković, Belišće
8.Barbara Špoljarić, BelišćeDruštvo “Naša djeca” Belišće, BelišćeEmma Torjanac, Belišće
9.Katarina Sopek, BelišćePUKS-Podrška u kriznim situacijama, BelišćeDora Šrepfler, Belišće

te utvrdila da 8 prijava (br. 1.-8.) zadovoljava formalne uvjete Javnog poziva, a da 1 prijava (prijava br. 9) ne zadovoljava formalne uvjete Javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Belišća odnosno članka 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 1/15) u kojima se navodi da se kandidature podnose na prijavnici objavljenoj na web stranici Grada Belišća. U navedenom obrascu prijavnice stoji da se prijedlogu prilaže i sljedeća dokumentacija: 1. Izjava predloženog kandidata o prihvaćanju kandidature za člana Savjeta mladih Grada Belišća,  2. Preslik osobne iskaznice. S obzirom da prijava predlagatelja PUKS-Podrška u kriznim situacijama, Belišće nije sadržavala preslike osobnih iskaznica predloženih kandidata (Katarine Sopek, Dore Šrepfler) te se kao nepotpuna nije dalje niti razmatrala, a sukladno Javnom pozivu i članku 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Belišća u kojima stoji da se nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće razmatrati.

Odlukom Gradskog vijeća o osnivanju Savjeta mladih Grada Belišća („Službeni glasnik“ Grada Belišća br. 1/15) propisano je da Savjet broji 7 članova, a bira ih Gradsko vijeće tajnim glasovanjem na mandatno razdoblje od tri godine.

U skladu s prethodno navedenim, predlaže se Gradskom vijeću grada Belišća da provede postupak glasovanja i donesene odluku o izboru članova Savjeta mladih grada Belišća.

                                                                                                           Predsjednik Komisije:

                                                                                                                Milan Strahinec

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
GRADSKO VIJEĆE
Komisija za izbor i imenovanja
Klasa: 021-01/21-07/5/04
Ur.broj: 2185/02-7/2-21-7

Belišće, 4. kolovoza 2021. godine

Na temelju članka 8., 9. i 10. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 1/15), Komisija za izbor i imenovanja donosi

                                    POPIS VAŽEĆIH KANDIDATURA

REDNI BR.IME I PREZIME KANDIDATANAZNAKA PREDLAGATELJAIME I PREZIME ZAMJENIKA
1.Anđela Brusač, BelišćeUdruga Karašička Republika, BelišćeJosip Mlakar, Bistrinci
2.Barbara Špoljarić, BelišćeDruštvo “Naša djeca” Belišće, BelišćeEmma Torjanac, Belišće
3.Dominik Klanjšček, BelišćePowerlifting klub “Belišće”, BelišćeEla Kunštek, Belišće
4.Ema Stanić,   BelišćeUdruga “Centar za djecu i mlade”, BelišćeBarbara Jurišić,  Belišće
5.Marin Vuksanić, BocanjevciKUD “Šokadija”, BocanjevciBranimir Vidošić, Bocanjevci
6.Matej Šimić, BelišćeLikovna udruga “Bel-art”, BelišćeTin Lacković, Belišće
7.Mirko Blažević, TiborjanciPaintball klub “BULLET”, BelišćeIvan Lacković,  Tiborjanci
8.Tomislav Jurković, BelišćeNogometni klub “Belišće”, BelišćeAnja Crnogaj, Veliškovci

                                                                                                       Predsjednik Komisije:

                                                                                                           Milan Strahinec

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content