Novosti|

Fotoklub Valpovo od svog osnutka 2002. godine nastoji predočiti javnosti fotografije koje su fotografirali njegovi članovi. Na taj način svaki autor daje mogućnost javnom mIjenju uvid u svoj fotografski rad i mogućnost kritičkog osvrta.

Fotoklub Valpovo u posljednjih nekoliko godina napušta klasičnu „klupsku“ izlagačku politiku (svaki autor mora biti zastupljen barem s jednom fotografijom) i okreće se bitno kvalitetnijem (za fotografiju) načinu izbora i izlaganja fotografija. Ovaj drugi način više potiče autore na razmišljanje i kreativnost u fotografskom izražaju. Na sastancima kluba dogovara se tema koju treba fotografski obraditi u određenom periodu. Često nakon izbora slijedi i kvalitetno predavanje o zadanoj temi: što može biti motiv, kako ga prikazati, kako tehnički odraditi fotografiju fotoaparatom, koje su postavke, primjeri i sl.

Svakom autoru ostavlja se mogućnost izbora od 25 – 30 fotografija koje pregledava odabrani selektor (ili selektori). Često treba odabrati pedesetak (a nekada i manje) fotografija od prispjelih nekoliko stotina radova. Selektiranje je zahtjevan posao koji iziskuje stručno znanje i objektivnost kako bi na kraju kvaliteta fotografije (tehnički i umjetnički) bila na prvom mjetu. Selektori ne znaju autore fotografija do konačnog izbora.

Ove godine, tema izložbe su kontrasti. To je 12 klupska izložba fotografija. Članovi fotokluba Valpovo nastojali su svijet oko sebe uokviriti i (po)spremiti na sebi svojstven način. Taj svoj uokvireni pogled na svijet prezentiraju ovom izložbom fotografija.Tema zahtijeva dosta razmišljanja, znanja i kreativnosti, te zasigurno pripada u jednu od onih „teških tema“.

Na ovoj izložbi sudjelovalo je dvadeset autora, članova Fotokluba Valpovo:
Alen Stiplošek
Ana Arnaut
Ana Francuz
Damir Špalj
Danijel Jovinac
Denis Vida
Dragan Francuz
Dragan Milec
Goran Dojkić
Goran Kupčerić
Jasmina Cvenić-Jovinac
Ljiljana Vrbešić
Maja Katušić
Mihaela Tadić
Milomir Jovinac
Nenad Milošević
Veljko Čvagić
Zlatko Gregurić
Zvonimir Hajnc
Zvonko Borić

Selekciju i postav izložbe odradila je gospođa Blanka Hajnc. Za ovu izložbu autori su poslali 348 fotografija, a za printanje u formatu 50 x 70 cm izabrano je 25 radova. Fotografije za printanje priredili su Veljko Čvagić i Dragan Francuz.

Priređivači izložbe su Fotoklub Valpovo i Zajednica tehničke kulture Valpovo-Belišće. Ovo je treći postav izložbe “Kontrasti” Fotokluba Valpovo:

03.12.2015. – Valpovo

18.01.2016. – Beli Manastir

02.02.2016. – Belišće

? .2016. – Našice

Zahvaljujemo Kazališnoj kavani Belišće na ustupanju prostora za postavljanje izložbe i svima koji su sudjelovali na realizaciji ove izložbe.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content