Novosti|

Središnji državni ured za demografiju i mlade u 2020. godini navodi kako je Grad Belišće uz Umag i Vrliku grad s najjačim demografskim mjerama u Hrvatskoj, a što potvrđuje i članak Jutarnjeg lista o demografskim mjerama gradova objavljen dana 16. veljače 2021. godine:

Belišće je iz svoga proračuna prošle godine izdvojilo 7,6 milijuna kuna za demografske mjere i skrb za obitelji i mlade, a plan za ovu godinu, prema riječima gradonačelnika Dinka Burića, je 9,4 milijuna kuna.

– Od 2018. kontinuirano provodimo 22 demografske mjere, a jedan od rezultata mjera je da Belišće bilježi porast nataliteta, nasuprot prevladavajućim trendovima pada broja novorođene djece u Hrvatskoj – istaknuo je gradonačelnik u izjavi za Jutarnji list, izdvajajući iz demografskih mjera Gradske uprave kojoj je na čelu, među ostalim, odluke iz 2019. o besplatnom vrtiću za djecu koja pohađaju matični vrtić u gradu i područni u Gatu.

Stipendije

Gradonačelnik Burić skreće pozornost i na odluku uprave kojoj je na čelu o stipendiranju svih studenata s područja grada za što je, navodi, u proračunu izdvojeno 1,1 milijun kuna.

Grad Belišće je u 2021. potpisao ugovor sa 132 studenata za ak. 2020./21. godinu. (U 2020. godini, za akademsku 2019./20. godinu, stipendirali smo 87 studenata), a u tijeku je i dodatan raspis za sve studente s područja grada Belišća koji se iz bilo kojeg razloga nisu javili na prvi oglas za stipendiranje u ak. 2020./21. godini.

Oni studenti koji se sada prijave, ostvarit će pravo na stipendiranje za mjesece ožujak, travanj, svibanj, lipanj i rujan ak. god. 2020./21. godine, tako da će još porasti broj studenata koje Grad Belišće stipendira u 2021. godini.

Iznosi stipendija su sljedeći: 1.200 kuna mjesečno (za 25 najboljih studenata), 800 kuna mjesečno (za sve  studente koji se ne nalaze među studentima s najvećim brojem bodova, a koji imaju prosjek ocjena tijekom pohađanja visokog učilišta najmanje 3,50, odnosno koji imaju ukupan prosjek ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja najmanje 4,50 za studente prve godine fakulteta) i 500 kuna mjesečno (za sve ostale studente koji imaju niži prosjek od 3,50 tijekom pohađanja visokog učilišta, odnosno niži prosjek od 4,50 tijekom srednjoškolskog obrazovanja za studente prve godine fakulteta).

Naknada za novorođenčad 7.500 kn

Grad Belišće od 2013. godine kontinuirano povećava iznos naknade za novorođenčad. Od početnih 2.000 kn za novorođenče u 2013. godini, došli smo do iznosa od  5.000 kuna u 2020. godini tj. 7.500 kuna za novorođenčad rođenu od 1.9.2020. godine. Iznos od 7.500 kuna po novorođenom djetetu planiran je i za 2021. godinu.  Time je grad Belišće na 3. mjestu u Hrvatskoj (iza Imotskog i Opatije). Suprotno od trendova pada broja novorođene djece u Hrvatskoj, Grad Belišće je postigao blagi porast nataliteta.

POS program

Grad Belišće uključio se u Program POS na način da je poklonio građevinsko zemljište, osigurao financijska sredstva za projektnu dokumentaciju i komunalni doprinos, a pokrit će i troškove priključaka na komunalnu infrastrukturu za sve buduće stanare (plin, struja, voda, odvodnja). Cilj ove mjere jest, prije svega mladim obiteljima, ali i brojnim zaposlenicima s područja grada Belišća, omogućiti po što je moguće povoljnijim uvjetima kupovinu stanova i na taj način trajno rješavanje stambenog pitanja kao jednog od najvažnijih egzistencijalnih potreba.

Besplatan dječji vrtić

Gradsko vijeće grada Belišća donijelo je u siječnju 2019. godine odluku o besplatnom vrtiću za djecu koja pohađaju matični vrtić u Belišću i područni vrtić u Gatu kao rasterećenje kućnih proračuna i poticaj roditeljima s područja grada Belišća, ne samo da ostanu živjeti i raditi u našoj sredini, nego i kao poticaj i doprinos demografskoj obnovi našeg grada.  U 2020. godini izdvojeno je iz Proračuna 3.606.439 kn za rad vrtića.

Osim toga, belišćanski vrtić dvije godine zaredom ponosno nosi titulu Najljepšeg gradskog vrtića u 2019. godini i 2020. godini.

Pomoć osnovnoškolcima i srednjoškolcima  

Svim osnovnoškolcima Grad Belišće osigurava besplatna nastavna sredstva i topli obrok, a učenicima koji pohađaju srednju školu Grad Belišće dodjeljuje novčanu pomoć za topli obrok u iznosu od 200 kuna mjesečno po učeniku.

Za sve učenike osnovnih i srednjih škola te studente s područja Grada međumjesni linijski prijevoz je besplatan. Svi srednjoškolci imaju besplatan međugradski prijevoz, a studenti subvencionirani.

Sufinanciranje prijevoza učenika s teškoćama u razvoju i poludnevnog boravka u Bistrincima

Grad Belišće sufinancira prijevoz učenika s teškoćama u razvoju u Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark u Osijeku. Sufinancira se i rad Centra za pružanje usluga u zajednici “Klasje”, poludnevni boravak u Bistrincima.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content