Novosti|

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva objavilo je natječaj za dodjelu nepovratnih namjenskih sredstava kapitalne pomoći u ukupnom iznosu od 65.000.000,00 kuna za poticanje razvoja i održivosti prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za 2011. godinu.

Nepovratna namjenska sredstva kapitalne pomoći isključivo se dodjeluju za novo investicijsko ulaganje i pripadajuće troškove koji do datuma podnošenja prijave na ovaj natječaj nisu plaćeni. Podnositelj prijave može prijaviti samo jedan opravdani trošak po samo jednoj od sljedećih kategorija državne potpore: istraživanje i razvoj i inovacije, mali i srednji poduzetnici te zaštita okoliša.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je do 23. svibnja 2011. godine.

Za sve dodatne informacije o natječajima obratite se u Poduzetnički centar Belišće, svakim radnim danom od ponedjeljka do petka od 07-15 sati, odnosno na naše brojeve telefona: 031/400-628 i 031/400606 ili na e-mail adresu: poduzetnicki.centar.belisce@os.t-com.hr

Na natječaj se mogu prijaviti proizvodna trgovačka društva, zadruge i obrti koji ostvaruju dobit/dohodak s proizvodnim, a ne uslužnim programom, a koji čini glavni ili pretežiti udjel u godišnjem ukupnom prihodu, registrirane djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (NN, broj 58/2007) u područjima: Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta (C 16); Proizvodnja namještaja (C 31) i Tehničko ispitivanje i analiza (M 71.2) – uslužna trgovačka društva neposredno povezana s preradom drva i proizvodnjom namještaja.

Podnositelj prijave mora imati najmanje dva zaposlena na neodređeno vrijeme i biti registriran sa sjedištem i vlastitom proizvodnjom u RH. Za pravno registriran oblik udruživanja više gospodarskih subjekata, podnositelj prijave mora imati najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme i biti registriran sa sjedištem u RH.

Prijava za dodjelu nepovratnih namjenskih sredstava kapitalne pomoći se podnosi isključivo na dokumentima propisanim od strane MRRŠVG-a: Popratno pismo, Upitnik o podnositelju prijave, Upitnik o investicijskom ulaganju i Projekt investicijskog ulaganja. Navedeni dokumenti sastavni su dio ovog Natječaja i objavljeni su na službenim Internet stranicama MRRŠVG-a.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content