Novosti|

Jučer, 27. rujna 2016. godine održana je izvanredna sjednica Gradskog vijeća grada Belišća na kojoj su vijećnici dali suglasnost tvrtki za vodne usluge Hidrobel Belišće za provedbu ulaganja u dogradnju vodoopskrbnih i kanalizacijskih cjevovoda u dijelu Ulice Marka Oreškovića u Bistrincima, ukupne procijenjene vrijednosti 1.819.952 kune bez PDV-a. Radi se o projektu koji se šalje na natječaj iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., a preko kojeg bi se ovaj projekt u cijelosti financirao, o čemu je vijećnike izvijestio direktor Hidrobela, Andrej Bičak, a o projektu su govorili i belišćanski gradonačelnik Dinko Burić te njegova zamjenica Ljerka Vučković.

Izgradnja vodoopskrbnog sustava u Belišću i Bistrincima započela je 1974., a sustava odvodnje 1978. godine. Do sada je izrađena cjelokupna vodoopskrbna mreža i mreža odvodnje u gradu Belišću, kao i velik dio mreže u Bistrincima. U svrhu daljnjeg razvoja vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava u Bistrincima, potrebno je navedeni dio Ulice Marka Oreškovića priključiti na vodoopskrbnu i kanalizacijsku mrežu.

Opskrba vodom unutar ovog područja vršit će se iz javnog vodoopskrbnog sustava naselja Bistrinci priključkom na postojeći vodoopskrbni cjevovod u Ulici Marka Oreškovića. Sanitarno-fekalne otpadne vode prikupile bi se zatvorenim kanalizacijskim sustavom te gravitacijskim kolektorima i precrpnom stanicom s pripadajućim tlačnim cjevovodom dovele do postojećeg kanalizacijskog kolektora u Ulici Marka Oreškovića, navodi se u ciljevima projekta, koji bi rezultirao izgradnjom 870 metara vodoopskrbnih cjevovoda, 891 metrom gravitacijskih kolektora, izgradnjom 256 metara tlačnih cjevovoda, izgradnjom jedne crpne stanice i osiguranim priključkom za 250 stanovnika.

Tekst: Monika Đogaš (GRB)

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content