Novosti|

Gradonačelnik grada Belišća na temelju članka 23., stavka 3. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ br. 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15 i 57/18), članka 13. Pravilnika o uvjetima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana u društveno poticanoj stanogradnji („Službeni glasnik Grada Belišća“ br, 6/18 i 11/18) i članka 61. stavka 4. i stavka 5. točke 27. te članka 98. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16 i 1/18) dana 13. lipnja 2019. godine donosi

Dodatna lista konačnoj listi POS-a

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content