Novosti|

U organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Ministarstva unutarnjih poslova, Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije i Hrvatskog Crvenog križa, na graničnom području Parka prirode Kopački rit 17. i 18. svibnja 2017. održana je državna vatrogasna vježba “Kopački rit 2017.”.

Scenarij vježbe temeljio se na sudaru dvaju osobnih vozila i nastajanju požara zapadno od mjesta Kopačevo, koji se širito prema parku prirode nošen sjeverozapadnim vjetrom.

Cilj vježbe bila je provjera koordinacije upravljanja vatrogasnim snagama različitih razina vatrogasnih postrojbi temeljem postojećih sporazuma i standardnih operativnih postupaka te provjera planova uzbunjivanja. Također jedan od glavnih ciljeva bila je uspostava jedinstvenog sustava zapovijedanja kroz zajedničko zapovjedništvo te uvježbavanje zapovjednog kadra u vođenju složene intervencije gašenja požara te traganja i spašavanja kao i koordinacija s drugim službama (policija, MORH, Hitna medicinska pomoć i dr.). Kroz vježbu bilo je potrebno uspostaviti sustav komunikacije između svih sudionika vježbe što predstavlja posebni izazov zbog različitih sustava komunikacije različitih službi (MORH, MUP i dr.).

U vježbi je sudjelovalo oko 100 pripadnika intervencijskih vatrogasnih postrojbi iz Osijeka, Našica, Belog Manastira, Vinkovaca, Vukovara i Iloka te pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Bilja, Osijeka, Đakova i Belišća. Uz to sudjelovale su i zračne snage MORH-a: protupožarni zrakoplov AirTractor AT 802F i helikopter koji je izvršito izbacivanje vode i desantiranje interventnih vatrogasaca.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content