Novosti|

Glavna točka dnevnog reda 16. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća, koja je održana u petak, 4. studenoga, bio je četvrti rebalans gradskog proračuna. I ovaj put – zbog projekata. Belišćanski je proračun povećan za 55.435.030 kuna te sada iznosi 208.119.856 kuna.

-U okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti pojavila se mogućnost za prijavu Grada Belišća na jedan od natječaja, nama iznimno značajan, što je i najvažniji razlog rebalansa proračuna. Ishodili smo projektnu dokumentaciju te se namjeravamo prijaviti na natječaj koji podrazumijeva unaprjeđenje turističke, sportske i rekreacijske infrastrukture, ukupne vrijednosti oko 53 milijuna kuna, rekao je gradonačelnik Belišća Dinko Burić, pojašnjavajući da se taj iznos mora uvrstiti u ovogodišnji proračun kako bi se Grad mogao prijaviti na natječaj, iako će konačna odluka i njegova provedba biti tijekom iduće godine. Također, taj isti projekt mora se uvrstiti i u proračun za 2023. godinu, a kroz projekt bi se, nakon više od četiri desetljeća, između ostaloga, napravila rekonstrukcija i unapređenje ponude i sadržaja belišćanskog bazena, vrijednosti više od 30 milijuna kuna.

Palej, trg i Stari mlin

Na dnevnom redu su bile i dvije točke o zaduživanju zbog dva projekta, a to su dovršenje projekta „List do lista – industrijska baština Belišća“, koji podrazumijeva obnovu Palače Gutmann, uređenje pristupnih površina i središnjeg gradskog trga te energetsku obnovu Starog mlina u Belišću.

O projektu „List do lista“ gradonačelnik je uvodno rekao kako se zahvaljujući novom Zakonu o proračunu i Pravilniku o zaduživanju, sada može ostvariti povrat neprihvatljivih troškova za projekte sufinancirane EU sredstvima. Naime, mnogi od projekata, ne samo u Belišću, nego i drugdje, premašili su u stvarnim iznosima projektirane vrijednosti na početku same prijave. Pa je tako Grad Belišće 2018. godine za „List do lista“ predao prijavu u vrijednosti oko 21,5 milijuna kuna, godinu nakon projekt je odobren za EU sufinanciranje, dok se provela javna nabava stigla je 2020. godina, u međuvremenu je na javnoj nabavi stigla ponuda viša za 5,2 milijuna kuna. Tijekom izvođenja radova došlo je i do nekih nepredviđenih troškova u iznosu od oko 1,9 milijuna kuna, no do kraja prosinca se očekuje završetak svih radova, dok je trajanje samog projekta do 28. veljače 2023. godine.

-Novim Pravilnikom je predviđeno da se za sva ta sredstva koja su iznad inicijalno planiranih, kao i neprihvatljiva sredstva, općine, gradovi i županije, mogu zadužiti, ali na vlastiti teret jer Europa to ne priznaje. Jednako tako, Pravilnikom je predviđeno, temeljem Zakona o proračunu, također i mogućnost zaduživanja za penalizaciju na svim projektima. Gotovo da nema više niti jednog europskog projekta, a da se ne dobije penal od 5 do 25 posto. Dakle, od onih inicijalnih 21,5 milijuna kuna, on je sa svim ovim elementima narastao na više od 28 milijuna kuna, na što treba dodati i penalizaciju, pojašnjava gradonačelnik, dodajući kako je Grad na to uložio žalbu.
-To je razlog zašto podižemo kredit od 8,5 milijuna kuna za sva sredstva koja su iznad inicijalnih, objasnio je.
Drugi kredit se odnosi na odobreni projekt energetske obnove Starog mlina, koji će Grad Belišće provoditi zajedno sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a u kojem je omjer financiranja 60:40, dakle većinu će ipak platiti Grad. Uzimajući u obzir i neprihvatljive troškove, belišćanski će udio biti i nešto veći, 65:35 posto. Ukupna vrijednost projekta je veća od 5,2 milijuna kuna, a Grad Belišće će podići kredit od 3,5 milijuna kuna za svoj dio.

Proračun za 2023.

Što se tiče plana proračuna Grada Belišća za 2023. godinu, gradonačelnik kaže da je ambiciozan, ali realan, a prema usvojenom prijedlogu iznosit će 23.734.677 eura ili gotovo 179 milijuna kuna.

-Ambiciozan u smislu završetka projekata koji su već u tijeku i očekivanja projekata koje ćemo prijaviti, a za koje priželjkujemo da budu i odobreni. Jako nas raduje što nam je odobreno proširenje kapaciteta dječjeg vrtića za još dva odjeljenja odnosno za smještaj 40-ak djece. Tu je i cijeli niz projekata, kaže Burić, istaknuvši pri tome još jednom i onaj od 50 milijuna kuna, a kojim bi belišćanski bazen trebao zasjati u novom ruhu, na zadovoljstvo svih generacija Belišćana i mnogih drugih koji desetljećima traže ljetno osvježenje upravo ondje. Ipak, vijećnici HDZ-a glasali su protiv ove točke dnevnog reda, istaknuvši kako su protiv zaduživanja Grada, te su bili protiv usvajanja četvrtog rebalansa proračuna, dok su kod usvajanja proračuna za nadolazeću godinu bili suzdržani.

Na 16. sjednici Gradskog vijeća je, između ostaloga, usvojen aneks ugovora o sufinanciranju projekta vodoopskrbe i odvodnje Valpovo – Belišće, odobrena je subvencija od  1.994.834,10 kuna tvrtki Hidrobel za provedbu pet projekata iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te subvencija od 805.000 kuna tvrtki Kombel za javni prijevoz učenika i sakupljanje otpada, čime se cijena odvoza otpada za građane neće mijenjati. Usvojen je plan djelovanja pri sanaciji šteta od prirodnih nepogoda za 2023. godinu i plan upravljanja gradskom imovinom, bilo je riječi o sustavu civilne zaštite, o naknadama političkim strankama zastupljenim u Gradskom vijeću, koje su smanjene s 3.500 na 2.000 kuna, te o planovima i odlukama gradskih odjela i institucija u sljedećoj godini. Svi financijski podaci za 2023. godinu izraženi su u eurima. Vrijedi istaknuti da niti sljedeće godine neće biti promjene u sredstvima koja Grad Belišće izdvaja za socijalno – demografske mjere te za subvencije poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, poduzetničkim institucijama i građanima.

Tekst: Monika Đogaš, Gradski radio Belišće
Foto: Tin Lacković

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content