Novosti|

U četvrtak, 30.lipnja, u konferencijskoj dvorani Poduzetničkog inkubatora BIOS, J. J. Strossmayera 341 (objekt A) u vremenu od 12:00 do 16:00 sati održat će se seminar: „E-poduzetnik – poslovanje u petoj brzini“.

Seminar je besplatan za sve zainteresirane, a namijenjen je poduzetnicima početnicima, poduzetnicima koji uvode nove tehnologije poslovanja i oglašavanja, voditeljima marketinga i voditeljima financija te svima onima koji želje usvojiti nova znanja o e-servisima za poduzetnike (e-servisi dostupni u RH i šire).

Prijaviti se možete putem prijavnice preuzete na poveznici:

http://www.scribd.com/doc/57832293/2011-06-2011-prijavnica-epoduzetnik koju trebate poslati e-mailom na: ivana.horvat@inkubator.hr ili faxom na: 031/ 209-956 (do utorka, 28.06.2011.). Grupa je ograničena na 25 polaznika.

Cilj seminara je upoznati polaznike o e-servisima za poslovne korisnike, njihovoj namjeni, načinima implementacije u poslovne sustave te prednostima istih u aktivnom korištenju.

Polaznicima de biti prenešen know-how o implementaciji e-servisa u poslovanje te o prednostima koje poduzetnici mogu ostvariti korištenjem istih. Naglasak de biti na e-servisima koji mogu biti implementirani u poslovanje uz minimalno ulaganje i minimalne napore te na servisima koji mogu poduzetniku otvoriti nova tržišta te poslovne suradnje.

Za tehničku pomoć ili partnerstvo obratite se u Poduzetnički centar Belišće na telefone:

031 400 628/606 ili elektonskim putem na: poduzetnički.centar.belisce@os.t-com.hr

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content