Grad za mlade, Novosti|

Pozivamo mlade grada Belišća i prigradskih naselja grada Belišća, u dobi od 15 do 30 godina, da odvoje nekoliko minuta i pristupe anketi te time sudjeluju u istraživanju o mladima grada Belišća i prigradskih naselja, koje se provodi u sklopu projekta „EUROPE GOES LOCAL – Supporting Youth Work at the Municipal Level“.

Sudjelovanjem u ovoj anketi mladi imaju jedinstvenu priliku sudjelovati u aktivnostima koje će doprinijeti poboljšanju njihovog položaja u našoj sredini. Pomoću ankete saznat ćemo što mladi žele, kako razmišljaju i što trebaju te predložiti to nadležnima u dokumentu „Gradski program za mlade grada Belišća“. U njemu će biti definirane potrebe te aktivnosti koje treba poduzeti da bi život mladih u našoj sredini bio bolji i ljepši.

Anketa je anonimna – anonimnosti ispitanika te osiguranju podataka, kako ne bi bili dostupni trećim stranama bez odobrenja autora, posvećena je posebna pozornost.

Anketi se do 31.12.2022. godine može pristupiti ovdje: https://mo3x51kdyzf.typeform.com/to/dgmRROII

Zahvaljujemo na odgovorima!

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content