Novosti|

Američko veleposlanstvo u Zagrebu raspisalo je natječaj za dodjelu bespovrtane financijske potpore za provođenje projekata koji doprinose razvoju civilnog društva u Republici Hrvatskoj.

Programske smjernice su:

* Financijska potpora namjenjena je isključivo hrvatskim ne-državnim i ne-profitnim organizacijama uz odobrenje Ureda za odnose s javnošću
* Za podošenje projektnog prijedloga Američkom veleposlanstvu u Zagrebu, udruga treba popuniti obrazac koji je dostupan na stranicama Veleposlanstva i može se preuzeti ovdje (http://zagreb.usembassy.gov/civsoc.html)
* Troškovnik treba biti izrađen u U.S.D i jasno povezan s projektnim aktivnostima u opisu projekta
* Potpora je namjenjena incijativama koje podupiru razvoj civilnog društva, transparentnost u iznošenju informacija, transparentnost u državnim ustanovama, educiranje javnosti i zagovaranje; kampanje za širenje svijesti o opasnostima za zdravlje; ljudska prava; edukacija građana; tržišno gospodarstvo; lobiranje za provećanje glasačkog tijela za manje popularne ciljeve; promidžba i edukacija o borbi protiv trgovanja ljudima i borbi protiv korupcije te iniciajative povezane s promicanjem ravnopravnosti manjinskih zajednica u društvu, žena i manjinskih nacionalnosti
* Naknade i troškovi za provedbu projektnih aktivnosti moraju biti izravno povezani sa specifičnom projektnom aktivnosti, a ne definirani općenito ili kao ostali izdaci u svrhu organizacijske održivosti. Svi predviđene financijske naknade trebaju biti navedene u odnosu na visinu iznosa satnice te postotak vremena potrebnog za izvođenje pojedinačne projektne aktivnosti
* Potpore namjenjene objavi tiskanog materijala trebaju imenovati ciljane skupine, sadržaj te vrstu distribucije tiskanog materijala
* Projektni prijedlozi koji uključuju održavanje seminara i/ili radionica trebaju imati definirane ciljane skupine, sadržaj te vremenski okvir provođenja
* Maksimalni iznos financijske potpore je 10,000.00 USD po jednom projektu u trajanju jedne godine

Krajnji rok za prijavu: 15. lipnja 2011
Tehničko i idejno razmatranje: 16-30. lipnja 2011
Objava rezultata natječaja: do 5. srpnja 2011
Početak korištenja dodjeljenih sredstava potpore: nakon 01. kolovoza 2011
Sve projektne ideje trebaju biti poslane u elektonskom obliku na e-mail adresu: paicn@state.gov

Za upite Veleposlanstvu obratite se gđi. Nikolini Paić na telefon: 01 661 2240.

Za tehničku pomoć ili partnerstvo obratite se u Poduzetnički centar Belišće na telefone:
031 400 628/606 ili elektronskim putem na: poduzetnički.centar.belisce@os.t-com.hr

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content