Novosti|

Središnja vatrogasna postrojba Dobrovoljnog vatrogasnog društva “Belišće” u sklopu remontnih radova na postrojenju Vodocrpilišta, u mjesecu rujnu 2022. godine, aktivno je sudjelovala na osiguravanju vode iz rijeke Drave.

Operativni pripadnici vatrogasne postrojbe DVD-a “Belišće” u navedenoj aktivnosti dobrovoljno su sudjelovali u izvršavanju zadataka u periodu od 20. do 21.9.2022. godine. Zadatak vatrogasnog dijela bio je da se osigura dovoljna količina vode iz rijeke Drave do filtera za pročišćavanje vode, korištenjem više motornih pumpi većeg kapaciteta, gdje su tri motorne pumpe postavljenje 19.9.2022. na mjesto crpljenja s pripadajućom opremom.

Kako korisnici ne bi ostali bez pitke vode, operativni članovi DVD-a “Belišće” raspoređeni u dvije smijene, nadzirali su rad motornih pumpi za vodu “Rozenbauer” i vodili brigu o dobavi dovoljne količine vode.

Dana 20. i 21.9.2022. dana vozač DVD-a “Belišće” s autocisternom osiguravao je vodu za potrebe tvornice papira – papirnog stroja 3 na kojem su se također obavljali remontni radovi. Zbog prekida opskrbe električnom strujom dijela tvornice, s 4 elektroagregata (16 kW, 2,7 kW, 5 kW i 4 kW) DVD-a “Belišće” osigurana je električna energija za manje potrošače tvornice, gdje je bilo nužno da ne dođe do prekida rada (vaga, teretna porta, otprema ambalaže i papira).

Ujedno zbog preventivnih poslova vatrogasnih djelatnika za vrijeme remonta, stalno vatrogasno dežurstvo u Vatrogasnom operativnom centru osigurali su članovi DVD-a “Belišće”.

Nakon obavljenih remontnih radova i puštanja pitke vode u normalan rad, obavljena je 22.9.2022. godine pospremanje i uređenje vatrogasnih motornih pumpi i opreme, za buduće eventualne potrebe u istu svrhu ili za tehničke intervencije.

U naprijed navedenoj aktivnosti sudjelovalo je 9 operativnih članova Dobrovoljnog vatrogasnog društva “Belišće”, a utrošili su ukupno 180 sati rada u navedenom periodu, gdje je zahvaljujući njihovim angažmanom osigurana pitka voda za korisnike Grada Belišće i šire.

Dubravko Čovčić, zapovjednik DVD-a “Belišće”

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content