Novosti|

Natjecanje će se održati uživo u Osijeku 4. ožujka 2022. u OŠ Jagode Truhelke. Povjerenstvo je na natjecanje pozvalo učenike koji su sudjelovali na 64. Gradskom natjecanju 2. veljače 2022. u Domu tehnike Valpovo, a svojim rezultatima su to zaslužili.

Natjecatelji su poredani abecednim redom.


Kategorija: MAKETARSTVO I MODELARSTVO

Šimić, Petar – OŠ Matije Petra Katančića, Valpovo – mentor: Biljana Pantoš

Kategorija: FOTOGRAFIJA

Ađić, Sara – OŠ Matije Petra Katančića, Valpovo – mentori: Goran Kupčerić, Dragan Francuz, Biljana Pantoš

Andrić, Matija – OŠ Ladimirevci – mentori: Goran Kupčerić, Dragan Francuz

Bogdan, Natalija – OŠ Ladimirevci – mentori: Goran Kupčerić, Dragan Francuz

Ivanišević, Slađana – OŠ Ladimirevci – mentori: Goran Kupčerić, Dragan Francuz

Novaković, Tena – OŠ Ivana Kukuljevića, Belišće – mentori: Goran Kupčerić, Dragan Francuz

Pujić, Valentina – OŠ Ladimirevci – mentori: Goran Kupčerić, Dragan Francuz

Topalović, Lucija – OŠ Matije Petra Katančića, Valpovo – mentori: Goran Kupčerić, Dragan Francuz, Biljana Pantoš


Kategorija: MODELARSTVO UPORABNIH TEHNIČKIH TVOREVINA

Kovačević, Hrvoje – OŠ Ivana Kukuljevića, Belišće – mentori: Davor Milošević, Bojan Fuderer

Mandl, David – OŠ Matije Petra Katančića, Valpovo – mentor: Biljana Pantoš

Samarđić, Marko – OŠ Ladimirevci – mentori: Davor Milošević, Bojan Fuderer

Dragan Francuz, tajnik

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content