Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
Klasa: 021-05/21-07/1/03
Urbroj: 2185/02-01-21-1
Belišće, 11. ožujka 2021. godine

Temeljem članka 41. stavka 1. podstavka 2. i članka 42. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13, 11/14, 1/18 i 1/21), sazivam

47. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 15. ožujka 2021. godine (PONEDJELJAK), u prostorijama Centra za kulturu Sigmund Romberg, Ulica kralja Tomislava 194, s početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje Zapisnika s 46. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 2. Aktualni sat
 3. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka o usvajanju Analize provedbe aktivnosti VZG Belišća za proteklo razdoblje 2020. godine
  b) Zaključka o usvajanju Financijskog izvješća od 01.01.-31.12.2020. godine
  Izvjestitelj: zapovjednik/tajnik VZG Belišće Dubravko Čovčić
 4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o proglašenju statusa komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
  Izvjestiteljica: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.građ.
 5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o poništenju Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Belišća
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prodaji poljoprivrednog zemljišta ( oranice ) u vlasništvu Grada Belišća u k.o. Belišće
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 7. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu grada Belišća
  b) Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu grada Belišća
  c) Nacrta Ugovora o prodaji nekretnina u vlasništvu grada Belišća
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 8. Razmatranje prijedloga i usvajanje 2. Izmjena i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Prijedloga plana upisa Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće za pedagošku 2021./2022. godinu
  Izvjestitelj: ravnatelj Zdenko Glasovac, prof.
 10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu grada Belišća za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
 11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izmjena i dopuna Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.građ.
 12. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Drugih Izmjena i dopuna Proračuna grada Belišća za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  b) Odluke o drugim Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna grada Belišća za 2021. godinu
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.,
 13. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti društvu Kombel d.o.o. za stjecanje udjela u novom trgovačkom društvu za proizvodnju tissue papira u Belišću
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

Za točnost otpravka:
Tajnik Grada:
Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

Predsjednik
Gradskog vijeća:
Dario Fletko, mag.ing.comp.,v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content